Tarptautinės sutartys

TARPTAUTINĖS SUTARTYS
INTERNATIONAL CONVENTIONS 


Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija (1944 m. gruodžio 7 d., Čikaga)  (anglų k.)

 1. Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija,  priimta 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje, autentiškas vertimas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas 2015 09 25 (TAR, 2015-10-19, Nr. 15733)


Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolai:

(ratifikuoti LR Seimo 2003 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. IX-1681 ir skelbti "Valstybės žiniose" - 2003 m. Nr. 91(1), Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2004 m. kovo 4 d.)

 1. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , pasirašytas 1947 m. gegužės 27 d. Monrealyje;
 2. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , pasirašytas 1954 m. birželio 14 d. Monrealyje;
 3. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų, pasirašytas 1954 m. birželio 14 d. Monrealyje;
 4. Protokolas dėl autentiško Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (Čikaga, 1944) teksto trimis kalbomis, pasirašytas 1968 m. rugsėjo 24 d. Buenos Airėse;
 5. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , pasirašytas 1971 m. liepos 7 d. Vienoje;
 6. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo, pasirašytas 1977 m. rugsėjo 30 d. Monrealyje;
 7. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , pasirašytas 1980 m. spalio 6 d. Monrealyje;
 8. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , pasirašytas 1984 m. gegužės 10 d. Monrealyje;
 9. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , pasirašytas 1989 m. spalio 6 d. Monrealyje;
 10. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , pasirašytas 1990 m. spalio 26 d. Monrealyje;
 11. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo, pasirašytas 1995 m. rugsėjo 29 d. Monrealyje;
 12. Protokolas dėl autentiško Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (Čikaga, 1944) teksto penkiomis kalbomis, pasirašytas 1995 m. rugsėjo 29 d. Monrealyje

Kitos konvencijos ir protokolai:

(ratifikuoti LR Seimo 1995 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. I-1129):

 1. Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo (1929 m. spalio 12 d., Varšuva);
 2. Protokolas apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą (1955 m. rugsėjo 28 d., Haga);
 3. Konvencija, papildanti Varšuvos konvenciją dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, atliekamais asmens, nesančio susitariančiuoju vežėju, unifikavimo (1961 m. rugsėjo 18 d., Gvadalachara);
 4. Konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose (1963 m. rugsėjo 14 d., Tokijas);
 5. Konvencija dėl kovos su neteisėtu orlaivio pagrobimu (1970 m. gruodžio 16 d., Haga);
 6. Konvencija dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą (1971 m. rugsėjo 23 d., Monrealis);
 7. Protokolas dėl kovos su smurtu tarptautinę civilinę aviaciją aptarnaujančiuose oro uostuose, papildantis Konvenciją dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą, priimtą 1971 m. rugsėjo 23 d. Monrealyje (1988 m. vasario 24 d., Monrealis);
 8. Konvencija dėl plastikinių sprogstamųjų medžiagų žymėjimo aptikimo tikslais (1991 m. kovo 1 d., Monrealis).

(ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. spalio 19 d. įstatymu Nr. IX-2495): 

 1. Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (1999 m. gegužės 28 d., Monrealis);  

(ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gruodžio 9 d. įstatymu Nr. X-35):

 1. Atviros oro erdvės sutartis (1992 m. kovo 24 d., Helsinkis) (įsigaliojo 2005 m. liepos 8 d.)  

(ratifikuoti Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-536, įsigaliojo2006 m. rugsėjo 1 d. (Žin., 2006, Nr. 101):

 1. Eurokontrolės tarptautinė konvencija dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje, Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 1960 m. gruodžio 13 d. Briuselis, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 74-2818) 
 2. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje papildomas protokolas, Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 1960 m. liepos 6 d. Briuselis, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 74-2819)
 3. Protokolas, iš dalies keičiantis Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje 1970 m. liepos 6 d. papildomą protokolą,Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 1978 m. lapkričio 21 d. Briuselis, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 74-2820)
 4. Diplomatinės konferencijos dėl Protokolo, iš dalies pakeičiančio 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinę konvenciją dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje, baigiamasis aktas (Protokolas, iš dalies pakeičiantis 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinę konvenciją dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje), Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 1981 m. vasario 12 d. Briuselis, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 74-2821)
 5. Daugiašalis susitarimas dėl maršruto rinkliavų, Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 1981 m. vasario 12 d. Briuselis, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 74-2822)
 6. Diplomatinės konferencijos dėl keliskart iš dalies pakeistos 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje suvestinio dokumento parengimo protokolo baigiamasis aktas (Protokolas dėl keliskart iš dalies pakeistos 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje suvestinio dokumento parengimo), Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 1997 m. birželio 27 d. Briuselis, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 74-2823)
 7. Europos Bendrijos prisijungimo prie keliskart iš dalies pakeistos 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje, kurios suvestinis dokumentas parengtas 1997 m. birželio 27 d. protokolu, protokolas, Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 2002 m. spalio 8 d. Briuselis, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 74-2824)

(ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-535): 

 1. Susitarimas dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų ir su jomis susijusių programų skatinimo, suteikimo ir naudojimo, Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys, 2005 m. spalio 27 d. Vilnius, Tarptautinė sutartis (Žin., 2006, Nr. 71-2621)   

Dvišalės sutartys:

 1. Austrija
 2. Belgija
 3. Čekija
 4. Danija
 5. Didžioji Britanija
 6. Gruzija
 7. Estija
 8. Indija
 9. Iranas
 10. Italija
 11. Jungtiniai Arabų Emyratai
 12. Kazachstanas
 13. Kinija
 14. Kipras
 15. Korėja
 16. Latvija
 17. Lenkija
 18. Moldova
 19. Norvegija
 20. Nyderlandai
 21. Rusija
 22. Singapūras
 23. Suomija
 24. Švedija
 25. Šveicarija
 26. Tunisas
 27. Turkija
 28. Ukraina
 29. Uzbekistanas
 30. Vengrija
 31. Vokietija


Trišalės sutartys 

JAV ir ES sutartis

ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. spalio 14 d. įstatymu Nr. X-1747

 

Lietuvos ir Lenkijos sutartis dėl Baltijos FAB


 

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo, ratifikuota 2012 m. gruodžio 13  d. (Žin., 2013, Nr. 18-889)

Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-02 21:01:10