Civilinės aviacijos administracija - Informacija apie SAFA

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Informacija apie SAFA

Užsienio šalių orlaivių saugos įvertinimas

EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMA SAFA

Aviacijos sauga yra Europos Sąjungos (ES) ir jos valstybių narių veiklos prioritetas. Pagrindinė priemonė, padedanti siekti šio tikslo, yra ES Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo (SAFA, angl. Safety Assessment of Foreign Aircraft) programa. Šioje programoje dalyvaujančios valstybės turi atlikti trečiųjų šalių orlaivių patikrinimus perone ir nustatyti, ar orlaiviai, įgula ir veikla atitinka tarptautinius saugos reikalavimus.

Įgyvendinant bendrąją Bendrijos strategiją – užtikrinti ir palaikyti visoje Europoje vienodą aukštą civilinės aviacijos saugos lygį – 2004 m. balandžio 21 d. Bendrijoje priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/36/EB dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos (SAFA direktyva).

Civilinės aviacijos administracija vykdydama SAFA direktyvos ir ją įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų reikalavimus vykdo trečiųjų šalių bei ES šalių orlaivių patikrinimus Lietuvos Respublikos oro uostuose. Informacija apie patikrinimų rezultatus ir jų metu nustatytus trūkumus talpinama bendroje Europos SAFA duomenų bazėje ir yra prieinama visoms SAFA programoje dalyvaujančioms saugos institucijoms, taip pat Europos Komisijai ir EASA (Europos aviacijos saugos agentūra). Vadovaudamasi Reglamento 2111/2005 ir iš kitų šaltinių gauta informacija Europos Komisija priima sprendimus dėl potencialiai nesaugių operatorių, kurie įtraukiami į vadinamąjį juodąjį sąrašą, t.y. sąrašas operatorių, kuriems draudžiama vykdyti veiklą ES. Tokiu būdu įgyvendinamas SAFA programos pagrindinis tikslas –  užtikrinama Europos piliečių, keliaujančių oro transportu, sauga. Daugiau apie SAFA programą galite sužinoti EASA puslapyje (anglų kalba), taip pat susipažinę su kasmetine SAFA programos įgyvendinimo Europos Komisijos ataskaita (lietuvių kalba).

SAFA patikrinimai vykdomi pagal Komisijos Reglamento Nr. 351/2008 nuostatas pasirenkant atsitiktinius operatorius ar orlaivius arba turint tam tikros išankstinės informacijos. Tam, kad SAFA programa būtų tikrai veiksminga, būtina  užtikrinti visos informacijos, kuri galėtų būti svarbi skrydžių saugos užtikrinimo prasme, rinkimą. Mechanizmas, užtikrinantis informacijos rinkimą iš organizacijų ir įmonių, kurios yra CAA reguliavimo sferoje, yra sukurtas ir sėkmingai veikia. Tačiau suprantame, kad keleivis visada yra arčiausiai kuriamos galutinės oro transporto paslaugos. Jis yra ta šalis, kuri turi galimybę iš arti matyti oro transporto veiklos aspektus, galinčius turėti įtakos skrydžių saugai.

Jei keleiviai pastebi neįprastas situacijas, galinčias, jų manymu, turėti įtakos skrydžių saugai (pvz., netvarkingi ar skrydžio metu užblokuoti avariniai išėjimai, stambūs nepritvirtinti daiktai orlaivio salone, nepakankamas salono įgulos narių skaičius, keleivių vežimas tam nepritaikytose orlaivio vietose ir kt.), prašom pranešti apie tai šioje pranešimo formoje. Forma taip pat yra prieinama atvykusiems keleiviams visuose Lietuvos Respublikose tarptautiniuose oro uostuose.

Bet kuris asmuo (keleivis, aviakompanijos, oro uosto ar oro uoste dirbančios įmonės darbuotojas) gali pasinaudoti šia forma, kad perduotų svarbią saugos informaciją.

Gavusi šią informaciją CAA gali inicijuoti konkretaus skrydžio, apie kurį buvo suteikta informacija, ar bet kurio kito nustatyto operatoriaus orlaivio SAFA patikrinimą, kad išsiaiškintų galimus saugos neatitikimus ir įpareigotų operatorių ištaisyti nustatytus trūkumus.

Bet kokia jūsų suteikta informacija gali būti labai vertinga ir užkirsti kelią galimai civilinės aviacijos saugos grėsmei.

 Dėkojame už Jūsų indėlį prisidedant prie skrydžių saugos stiprinimo!

Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-27 13:28:33
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.