Civilinės aviacijos administracija - Teisės aktai specialistų licencijavimo klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Teisės aktai specialistų licencijavimo klausimais
 • Šiame sąraše teisės aktai ir jų pakeitimai išdėstyti pagal jų įsigaliojimo datą.
 • Paspaudę teisės akto nuorodą, atsidariusiame puslapyje matysite visus to dokumento pakeitimus vienoje vietoje

LR susisiekimo ministerijos

 1. Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d įsakymas  Nr.3-517 ( 2003, Nr. 91(1)-4130)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr.3-115 (Žin., 2011, Nr. 26-1256)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 “Dėl mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr.3-129 (Žin., 2011, Nr. 28-1362) (nauja redakcija)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.3-784 (Žin., 2011, Nr. 158-7488)
 5. Dėl 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, taikymo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-298 (Žin., 2012, Nr. 52-2599)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 "Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-163 (Žin., 2013, Nr.32-1554)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-164 (Žin., 2013, Nr.32-1555)

CAA

 1. Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4R-183 (Žin., 2004, Nr. 172-6368)
 2. Dėl skrydžio egzaminuotojų vadovo naudojimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 4R-11 (Skrydžio egzaminuotojų vadovas (anglų k. Flight Examiners Manual)
 3. Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-93 (Žin. 2006, Nr. 69-2553) 
 4. Dėl minimalios įrangos skrydžiams pagal preitaisus ir naktį, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009  m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-93 (Žin., 2009, Nr. 52-2085)
 5. Dėl Dėl orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 ,,Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, pakeitimoCivilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009  m. gegužės 13 d.įsakymas Nr. 4R-103 (Žin., 2009, Nr. 52-2085)
 6. Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 ,,Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, pakeitimo Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009  m. liepos 14 d.įsakymas Nr. 4R-156 (Žin., 2009, Nr. 86-3659)
 7. Dėl orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 4R-13 (Žin., 2010, Nr. 14-686)
 8. Dėl orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 4R-49 (Žin., 2010, Nr.35-1700)
 9. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 ,,Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo'' pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4R-160 (Žin., 2011, Nr. 77-3790)
 10. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 ,,Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo'' pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 4R-124 (Žin., 2012, Nr. 56-2815) (panaikinti 1.2 ir 1.3 punktai)
 11. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 "Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo", pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 4R-212 (žin., 2012, 106-5402)
 12. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 "Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo", pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 26 d. įsakymas Nr.4R-262 (Žin., 2012, Nr.126-6372)
 13. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 "Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo", pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-50 (Žin., 2013, Nr. 22-1109)
 14. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 "Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-51 (Žin., 2013, Nr. 22-1108)
 15. Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-88 (Žin., 2013, Nr.34-1687)
 16. Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 4R-242 "Dėl Skrydžio įgulos nario licencijos formos patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 4R-90 (Žin., 2013, Nr.36-1774)
 17. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 "Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo", pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-108 (žin., 2013, 46-2309)
 18. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 "Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo", pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 4R-140 (Žin., 2013, Nr. 67-3389)
 19. Dėl reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-233 (žin., 2013, Nr. 113-5674)
 20. Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-288, (Žin., 2013, Nr. 138-6997
 21. Dėl patvirtintos mokymo organizacijos mokymų vadovo patirties ir gebėjimų tinkamai vadovauti įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4R-117 (TAR, 2015-06-26, Nr.10157) 
 22. Dėl pilotų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-79 (TAR, 2017-05-31, Nr. 9225)

 23. Dėl formų tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. 4R-146, (TAR, 2017-10-05, Nr. 15862)

 24. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 4R-19 (TAR, 2018-01-30, Nr. 1389)

Europos Sąjungos

 1. 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.) (lietuvių k.)

 2. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.) 
  1. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl FCL dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2011/016/R  (anglų k.) (lietuvių k. neoficialus vertimas)
  2. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl CC dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2012/005/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  3. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl ARA dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 2012/006/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  4. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl ORA dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 2012/007/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  5. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl MED dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2011/015/R (anglų k.) (lietuvių k.)
 3. 2012 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (lietuvių k.) (anglų k.) 
 4.  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 konsoliduota versija (anglų k., 2016)
 5. 2014 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 70/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros
 6. 2014/69/ES: 2014 m. vasario 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Švedijai ir Jungtinei Karalystei leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 559) Tekstas svarbus EEE
 7. 2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.)
 8. 2015 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/445 , kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su civilinių orlaivių įgulomis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011
 9. 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamemtas (ES) 2016/539, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011
 10. 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/539, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-02 09:21:48
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.