Civilinės aviacijos administracija - Teisės aktai aviacijos saugumo priežiūros klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Aviacijos saugumas > Teisės aktai
  Teisės aktai aviacijos saugumo priežiūros klausimais
 • Šiame sąraše teisės aktai ir jų pakeitimai išdėstyti pagal jų įsigaliojimo datą.
 • Paspaudę teisės akto nuorodą, atsidariusiame puslapyje matysite visus to dokumento pakeitimus vienoje vietoje.

Lietuvos Respublikos


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ĮSTATYMAI:

 1. Lietuvos Respublikos Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymasLietuvos Respublikos Seimas, 2014 m. spalio 21 d. įstatymas, Nr. XII-1272

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285
 2. Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 793
 3. Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078
 4. Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr.1592
 5. Dėl teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1614-8
 6. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7
 7. Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1252
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 614 (TAR, 2017-07-31, Nr. 12884)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 616 (TAR, 2017-07-31, Nr. 12868)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO:

 1. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3-193
 2. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 3-202
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3-173 (TAR, 2017-04-18, Nr. 6486)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-197 (TAR, 2017-04-26, Nr. 6964)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3-298 (TAR, 2017-07-05, Nr. 11528)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3-585  Nr. 3-585 (TAR, 2017-12-04, Nr. 19407)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-62 (TAR, 2018-02-09, Nr. 2102)

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 4R-87
 2. Dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2010 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 4R-92
 3. Dėl Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-97 (1, 2 priedų nauja redakcija)
 4. Dėl Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 4R-100
 5. Dėl draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-190
 6. Dėl nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-24
 7. Dėl aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-114
 8. Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4R-80
 9. Dėl Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-33
 10. Dėl mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklių, kurie naudoti iki 2014 m. liepos 1 d., Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 4R-76
 11. Dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 4d.  įsakymas Nr. 4R-92
 12. Dėl bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr.4R-162 
 13. Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4R-179
 14. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 4R-109
 15. Dėl reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4R-97, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 4R-238 TAR, 2016-11-30, Nr. 27840 
 16. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 4R-179 „Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-81 (TAR, 2018-01-23, Nr. 978)
 17. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4R-87 „Dėl Asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4R-149 (TAR, 2017-10-11, Nr. 16114)
 18. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4R-87 „Dėl asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 4R-179 (TAR, 2017-12-04, Nr. 19454)

  

 Europos Sąjungos


 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (tekstas anglų k.)
 2. Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. reglamentas  (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (tekstas anglų k.)
 3. Komisijos 2009 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (tekstas anglų  k.)
 4. Komisijos 2010 m. sausio 8 d. reglamentas (ES) Nr. 18/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų (tekstas anglų  k.)  
 5. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010 2010 m. sausio 26 d. kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka
 6. 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės
 7. Komisijos 2010 m. balandžio 9 d. reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (tekstas lietuvių k.)


 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-13 20:31:15
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.