Civilinės aviacijos administracija - Naujienos:Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės sistemos reformai pritarta

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
2018-11-05  

Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės sistemos reformai pritarta

2018 m. spalio 31 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 671, 68, 70, 701, 71, 711, 72, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 61, 62 straipsniais ir 57 straipsnio pripažinimo netekusiu galios 2018 m. spalio 18 d. įstatymas Nr. XIII-1564.

 

Įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Esminis pokytis įvyko aviacijos valstybinio valdymo srityje. Aviacijos valstybinį valdymą nuo šiol pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdys Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, kariuomenės vadas, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) ir viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra), kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė.

LTSA yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

 

LTSA pagal savo kompetenciją:

1) įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją;

2) teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas ir valstybės aviacijos saugos programą;

3) jei tai būtina, suderinusi su kariuomenės vadu, nustato reikalavimus civilinei aviacijai šiam įstatymui įgyvendinti;

4) kontroliuoja nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą;

5) išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą;

6) renka saugos informaciją ir atlieka jos analizę;

7) atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas.

 

Agentūra pagal savo kompetenciją:

1) vykdo civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą;

2) organizuoja nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą;

3) vykdo Reglamente (EB) Nr. 300/2008 nurodytos atitinkamos institucijos, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) Nr. 748/2012, Reglamente (ES) Nr. 965/2012, Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 139/2014, Reglamente (ES) 2015/340, Reglamente (ES) Nr. 923/2012, Reglamente (ES) Nr. 376/2014 ir Reglamente (ES) 2018/395 nurodytos kompetentingos institucijos ir Reglamente (EB) Nr. 549/2004, Reglamente (ES) Nr. 390/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 391/2013 nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos funkcijas;

4) išduoda pažymėjimus, patvirtinimus ir aviacijos specialistų licencijas;

5) teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas civilinės aviacijos klausimais


 

 
Atgal   Spausdinti  

INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.