Civilinės aviacijos administracija - Bendras Europos dangus

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Bendras Europos dangus

Bendras Europos dangus 

Europos bendros oro erdvės iniciatyvos tikslas – patobulinti esamus skrydžių saugos standartus, padidinti oro eismo efektyvumą Europoje, pasiekti optimalų oro erdvės pralaidumą ir, kiek įmanoma, sumažinti vėlavimus.
Bendro Europos dangaus koncepcija atsirado, nes, intensyvėjant oro transporto eismui, ėmė strigti Europos oro eismo paslaugų teikimo sistema ir  pradėjo daugėti vėluojančių lėktuvų. Į atskirus segmentus suskaldyta oro erdvė buvo naudojama neveiksmingai. Šalys oro navigacijos paslaugas teikia oro erdvėje virš savo teritorijos, o tai reiškia, kad naudojamos skirtingos oro eismo valdymo technologijos, skrydžių maršrutai yra nepatogūs, kyla įvairių problemų kertant valstybių sienas.
Siekdama pertvarkyti oro navigacijos paslaugų (ONP) sektorių Europoje ir sukurti bendrą Europos dangų, Europos Komisija 1999 metais  paskelbė ketinimą įdiegti tam tikrų priemonių paketą. Taip atsirado „Bendro Europos dangaus“ idėja, kuri apima bendros oro erdvės, vienodų skrydžių valdymo standartų bei procedūrų sukūrimą.

Projekto "Bendras Europos dangus" teisinė bazė:

Schema pdf.

 1. Regulation (EC) N° 549/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (the framework Regulation), OJ L 96, 31.3.2004, p. 1.
 2. Regulation (EC) N° 550/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the provision of air navigation services in the single European sky (the service provision Regulation), OJ L 96, 31.3.2004, p. 10.
 3. Regulation (EC) N° 551/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the organisation and use of the airspace in the single European sky (the airspace Regulation), OJ L 96, 31.3.2004, p. 20.
 4. Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management network (the interoperability Regulation), OJ L 96, 31.3.2004, p. 26.
 5. Council Decision of 29 April 2004 on the conclusion by the European Community of the Protocol on the accession of the European Community to the European Organisation for the Safety of Air Navigation (2004/636/EC), OJ L 304, 30.9.2004, p. 209.
 6. Commission Regulation (EC) N° 2096/2005 of 20 December 2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services, OJ L 335, 21.12.2005, p. 13.
 7. Commission Regulation (EC) N° 2150/2005 of 23 December 2005 laying down common rules for the flexible use of airspace, OJ L 342, 24.12.2005, p. 20.
 8. Directive 2006/23/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a Community air traffic controller licence, OJ L 114, 27.4.2006, p. 22.
 9. Commission Regulation (EC) N° 730/2006 of 11 May 2006 on airspace classification and access of flights operated under visual flight rules above flight level 195, OJ L 128, 16.5.2006, p. 3.
 10. Commission Regulation (EC) N° 1032/2006 of 6 July 2006 laying down requirements for automatic systems for the exchange of flight data for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units, OJ L 186, 7.7.2006, p. 27.
 11. Commission Regulation (EC) N° 1033/2006 of 4 July 2006 laying down the requirements on procedures for flight plans in the pre-flight phase for the single European sky, OJ L 186, 7.7.2006, p. 46.
 12. Commission Regulation (EC) N° 1794/2006 of 6 December 2006 laying down a common charging scheme for air navigation services, OJ L 341, 7.12.2006, p. 3.
 13. Council Regulation (EC) N° 219/2007 of 27 February 2007 on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR), OJ L 64, 2.3.2007, p.1.
 14. Commission Regulation (EC) N° 633/2007 of 7 June 2007 laying down requirements for the application of a flight message transfer protocol used for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units, OJ L 146, 8.6.2007, p.7.
 15. Commission Communication concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2007/C 188/03), OJ C 188, 11.8.2007, p. 3.
 16. Commission Regulation (EC) N° 1265/2007 of 26 October 2007 laying down requirements on air-ground voice channel spacing for the single European sky, OJ L 283, 27.10.2007, p. 25.
 17. Commission Regulation (EC) N° 1315/2007 of 8 November 2007 on safety oversight in air traffic management and amending Regulation (EC) N° 2096/2005, OJ L 291, 9.11.2007, p. 16.
 18. Commission Communication concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2007/C 290/06), OJ C 290, 4.12.2007, p. 7.
 19. Commission Communication concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2008/C 68/03), OJ C 68, 13.3.2008, p. 5.
 20. Commission Regulation (EC) N° 482/2008 of 30 May 2008 establishing a software safety assurance system to be implemented by air navigation service providers and amending Annex II to Regulation (EC) N° 2096/2005, OJ L 141, 31.5.2008, p. 5.
 21. Commission Communication concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2008/C 149/06), OJ C 149, 14.6.2008, p. 22.
 22. Commission Regulation (EC) N° 668/2008 of 15 July 2008 amending Annexes II to V of Regulation (EC) No 2096/2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services, as regards working methods and operating procedures, OJ L 188, 16.7.2008, p. 5.
 23. Council Regulation (EC) N° 1361/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) N° 219/2007 on the establishment of a joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR), OJ L 352, 31.12.2008, p. 12.
 24. Commission Regulation (EC) N° 29/2009 of 16 January 2009 laying down requirements on data link services for the single European sky, OJ L 13, 17.1.2009, p. 3 and OJ L 104, 24.4.2009, p. 58.
 25. Commission Regulation (EC) N° 30/2009 of 16 January 2009 amending Regulation (EC) N° 1032/2006 as far as the requirements for automatic systems for the exchange of flight data supporting data link services are concerned, OJ L 13, 17.1.2009, p. 20 and OJ L 153, 17.6.2009, p. 29.
 26. Commission Regulation (EC) N° 262/2009 of 30 March 2009 laying down requirements for the coordinated allocation and use of Mode S interrogator codes for the single European sky., OJ L 84, 31.3.2009, p. 20.
 27. Commission Communicatio concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2009/C 196/05), OJ C 196, 20.8.2009, p.5.
 28. Regulation (EC) N° 1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) N° 549/2004, (EC) N° 550/2004, (EC) N° 551/2004 and (EC) N° 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system, OJ L 300, 14.11.2009, p. 34.,
 29. Regulation (EC) N° 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) N° 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC, OJ L 309, 24.11.2009, p. 51.
 30. Commission Communication concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2009/C 323/06 and 2010/C 18/16), OJ C 323, 31.12.2009, p.24 and OJ C 18, 23.1.2010, p. 47.
 31. Commission Regulation (EU) N° 73/2010 of 26 January 2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single European sky, OJ L 23, 27.1.2010, p. 6.
 32. Commission Regulation (EU) N° 255/2010 of 25 March 2010 laying down common rules on air traffic flow management., OJ L 80, 26.3.2010, p. 10.
 33. Commission Communication concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2010/C 168/04), OJ C 168, 26.6.2010, p. 3.
 34. Commission Regulation (EU) N° 691/2010 of 29 July 2010 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions and amending Regulation (EC) N° 2096/2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services, OJ L 201, 3.8.2010, p. 1.
 35. Commission Decision of 29 July 2010 on the designation of the Performance Review Body of the Single European Sky, C(2010) 5134 final.
 36. Commission Regulation (EU) N° 929/2010 of 18 October 2010 amending Regulation (EC) N° 1033/2006 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1), OJ L 273, 19.10.2010, p. 4.
 37. Commission Communication concerning the implementation of Article 4 of Regulation (EC) N° 552/2004 of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the European Air Traffic Management network (2010/C 330/02), OJ C 330, 8.12.2010, p. 2.
 38. Commission Regulation (EU) N° 1191/2010 of 16 December 2010 amending Regulation (EC) N° 1794/2006 laying down a common charging scheme for air navigation services, OJ L 333, 17.12.2010, p. 6.

Eurokontrolės teisės aktai

  1. ESARR 1. Oro eismo vadybos priežiūra ir teisinė bazė
  2. ESARR 2. Pranešimų teikimo apie oro eismo įvykius ir jų tyrimo bei vertinimo sistema
  3. ESARR 3. Saugos vadybos sistemų naudojimas oro navigacijos paslaugas teikiančiose įmonėse
  4. ESARR 4. Oro eismo vadybos rizikos veiksnių įvertinimas ir būdai juos sumažinti
  5. ESARR 5. Oro navigacijos tarnybų personalas
  6. ESARR 6. Sistemos veikimą užtikrinanti techninė ir programinė įranga
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-20 18:03:33
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.