Civilinės aviacijos administracija - LR susisiekimo ir kitų ministerijų

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  LR susisiekimo ir kitų ministerijų

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO IR KITŲ MINISTRŲ ĮSAKYMAIORDERS OF THE MINISTER OF TRANSPORT AND OTHER MINISTRIES OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

 1. Dėl normatyvinių aerodromų statybos techninių dokumentų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d.  įsakymas Nr. 169/137 (Žin., 1997, Nr.41-1028)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 42/69 (Žin., 2000, Nr.18-451) (Reikalavimai)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymas, Nr. 134/217 (Žin., 2001, Nr.37-1270)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio  19 d. įsakymo Nr. 134/217 "Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 3-432/D1-432 (Žin., 2004, Nr. 130-4688)
 5. Dėl pasaulio sveikatos organizacijos chartijos "Transportas, aplinka ir sveikata" įgyvendinimo Lietuvoje,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-564/D1-339/3-312 (Žin., 2005, Nr. 87-3276)
 6. Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų komisijai taisyklių patvirtinimo,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. Nr. V-787/D1-507/3-467 (Žin., 2005, Nr. 128-4621)
 7. Dėl teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo,Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1487/3-502 (Žin., 2005, Nr. 138-4990)
 8. Dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-96/D1-171 (Žin., 2007, Nr. 44-1692)
 9. Dėl meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m . rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-495/3-310 (Žin., 2007, Nr.103-4227)
 10. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 3-313 D1-505 (Žin., 2007, Nr. 107-4388)
 11. Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2008, 78-3091) (JAR-FCL 3) (reikalavimai skrydžių vadovų Europos 3 klasės sveikatos pažymėjimams anglų ir lietuvių kalbomis)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-514/3-411 "Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-886/3-707 (Žin., 2012, Nr.128-6428)
 13. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-495/3-310 "Dėl meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo", Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-229/3-201  (Žin., 2013, Nr. 39-1921)
 14. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 42/69 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3-510(e)/d1-1016 ((TAR, 2014-12-16, Nr. 2014-19791)
 15. Dėl lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 (TAR, 2015-12-04, Nr. 19313)
 16. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 3-36/V-97 (TAR, 2018-01-30, Nr. 1348)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-27 15:05:26
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.