Civilinės aviacijos administracija - LR susisiekimo ministerijos

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  LR susisiekimo ministerijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMAI
ORDERS OF THE MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 

2001 m.

 1. Dėl civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 21 d. įsakymas  Nr. 58 (Žin., 2001, Nr.19-624)
 2. Dėl civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 85 (Žin., 2001, Nr.35-1204) 
 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 290 patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministerijos orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovo nuostatai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymas  Nr. 290 (Žin., 2001, Nr.86-3016)
 4. Dėl MATSE programų ir nutarimų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 475 (Žin., 2002, Nr.4-131)

 2002 m.

 1. Dėl civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymas Nr.3-25 (Žin., 2002, Nr.16-635) 
 2. Dėl antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymas  Nr. 3-144 (Žin., 2002, Nr.40-1510)

 2003 m. 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2002 01 15 įsakymo Nr. 3-25 „Dėl civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“ pakeitimų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. vasario 20 d. įsakymas Nr.3-78 (Žin., 2003, Nr. 20-872)
 2. Dėl Susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. 3-497 (Žin., 2003, Nr. 87-3956)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d įsakymas  Nr.3-517 ( 2003, Nr. 91(1)-4130)  (Licencijavimo taisykles žiūrėti prie CAA direktoriaus įsakymų licencijavimo klausimais)
 4. Dėl pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 3-615 (Žin.,  2003, Nr. 109-4888)

 2004 m.

 1. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 3-166  (Žin., 2004, Nr. 58-2064)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-353 (Žin., 2004, Nr. 98-3655)
 3. Dėl kai kurių susisiekimo ministerijos bei susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3-473 (Žin., 2004, Nr. 142-5216)
 4. Dėl statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 3-517 (Žin., 2004, Nr. 167-6141)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl ypatingai svarbių asmenų, atleidžiamų nuo patikrinimo prieš skridimą, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 3-567 (Žin., 2004, Nr. 182-6737)

 2005 m.

 1. Dėl bendro Europos dangaus reglamentų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje užtikrinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 3-233 (Žin., 2005, Nr. 64-2323)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3-362 (Žin., 2005, Nr. 104-3848)
 3. Dėl civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-439 (Žin., 2005, Nr. 123-4405, Nr.125-atitaisymas)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 3-451 (Žin., 2005, Nr. 126-4516)
 5. Dėl draudimo vykdyti bendrosios aviacijos orlaivių, oro balionų ir parasparnių skrydžius, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 3-459 (Žin., 2005, Nr. 126-4518)

 2006 m.

 1. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 14 d. Nr. 3-143 (Žin., 2006, 44-1611)
 2. Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. Nr. 3-147 (Žin., 2006, 45-1640)
 3. Dėl trumpojo kilimo ir tūpimo civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3-253 (Žin. 2006, Nr. 75-2879)  (Specialieji reikalavimai)
 4. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. Nr. 3-364 (Žin., 2006, 101-3913)
 5. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 20 d. sakymas Nr. 3-404
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio  13 d. įsakymas Nr. 435 (Žin., 2006, Nr. 124-4720)
 7. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Baltic Ground Services“ patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3-500 (Žin., 2006, Nr. 145-5545)
 8. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Litcargus“ patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3-501 (Žin., 2006, Nr. 145-5546) 
 9. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Lietuvos avialinijos Cargo“ patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-503 (Žin., 2006, Nr. 145-5548)
 10. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „RSS Motors“ patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-505 (Žin., 2006, Nr. 145-5550)
 11. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-506 (Žin., 2006, Nr. 145-5551)
 12. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Airo Catering Services Lietuva“ patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-510 (Žin., 2007, Nr. 2-86)
 13. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 3-494 (Žin., 2006, Nr. 145-5542)
 14. Dėl muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.1B-852 „Dėl atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1B-878 (Žin., 2006, Nr. 143-5450)

 2007 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 3-21 (Žin., 2007, Nr. 11-471)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 3-33 (Žin., 2007, Nr. 18-673)
 3. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-71 (Žin., 2007, Nr. 28-1039)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-143 „Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3-135 (Žin., 2007, Nr. 44-1693)
 5. Dėl paraiškų paskyrimui vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijai bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių gauti nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo patvirtinimo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 3-298 (Žin., 2007, Nr. 97-3940)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-143 „Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 3-305 (Žin., 2007, Nr. 101-4129)
 7. Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 3-361 (Žin., 2007, Nr. 123-5056) (Nauja redakcija)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-506 „Dėl antžeminių paslaugų teikėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto patvirtinimo“ papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 3-385 (Žin., 2007, Nr. 127-5199)
 9. Dėl paraiškos gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti ir licencijos oro susisiekimui vykdyti formų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3-411 (Žin., 2007, Nr. 137-5618)
 10. Dėl antžeminių paslaugų savateikio AB „flyLAL – Lithunaian Airlines“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3-413 (Žin., 2007, Nr. 137-5620)
 11. Dėl įgaliojimų suteikimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3-412 (Žin., 2007, Nr. 137-5619)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3-427 (Žin., 2008, Nr. 2-69)

2008 m.

 1. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Smulkus urmas“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 3-85 (Žin., 2008, Nr. 35-1261)
 2. Dėl paskirtojo oro vežėjo statuso AB „flyLAL – Lithunaian Airlines“ suteikimo ir leidimo vykdyti reguliarų oro susisiekimą išdavimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-86 (Žin., 2008, Nr. 35-1262)
 3. Dėl komisijos paraiškoms gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti nagrinėti sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 3-102 (Žin., 2008, Nr. 41-1509)
 4. Dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos Eurokontrolės Išplėstinės komisijos sprendimu patvirtinto dokumento Nr. 07.60.02 „Maršruto rinkliavų sistemos taikymo sąlygos bei mokėjimo sąlygos“ taikymo Lietuvos Respublikoje,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 3-106 (Žin., 2008, Nr. 43-1614)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo  Nr.182 „Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-226 (Žin., 2008, Nr. 70-2690)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 220 d. įsakymo Nr.3-503 „Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Lietuvos avialinijos Cargo“ patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 3-233 (Žin., 2008, Nr. 73-2856)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr.3-517 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 3-275 (Žin., 2008, 87-3494)
 8. Dėl VP2-5.3-SM-01 priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-318 (Žin., 2008, 102-3930)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-102 „Dėl komisijos paraiškoms gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti nagrinėti sudarymo“ pakeitimo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 3-329 (Žin., 2008, 107-4115)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1992 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 346 ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 3-137 „Dėl susisiekimo ministerijos 1992 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 346 dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3-337 (Žin., 2008, Nr. 109-4171)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-143 “DĖl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 3-360 (Žin., 2008, Nr. 113-4330)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 “Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 3-378 (Žin., 2008, Nr. 117-4466)
 13. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pakeitimo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3-408 (Žin., 2008, Nr. 125-4764)
 14. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 3-466 (Žin., 2008, Nr. 140-5573)

2009 m.

 1. Dėl „Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 20 d/ įsakymo Nr. 3-500 „Dėl antžeminių paslaugų teikėjo „Baltic Ground Services“ patvirtinimo papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-21
 2. Apie sprendimą sustabdyti licencijos oro susisiekimui vykdyti,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija (Informaciniai pranešimai, 2009 m. sausio 23 d. Nr.6)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-502 "Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB "Gate Gourmet Lithuania" patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 3-49 (Žin., 2009, Nr. 24-958)
 4. Dėl projektų, pateiktų pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra "VP2-5.3-SM-01-V priemonę "Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas", finansavimo skyrimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 3-89 (Žin., 2009, Nr. 32-1259)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 "Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 3-236 (Valstybės žinios, 2009-06-06, Nr. 67-2732)

 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3-318 „Dėl VP2-5,3-SM-01 priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymas  Nr. 3-253 (Žin., 2009, Nr. 72-2937)
 7. Dėl oro susisiekimo licencijavimo komisijos sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 18 d. įsakymas  Nr. 3-278 (Žin., 2009, Nr. 75-3084)
 8. Dėl transporto koordinacinės tarybos sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas  Nr. 3-306 (Žin., 2009, Nr. 81-3402)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3-329 "Dėl nereguliariojo oro susisiekimo kategorijų, kurioms nereikia leidimų skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) iš jos, taip pat šių kategorijų skrydžiams taikomų reikalavimų nustatymo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 3-374 (Žin., 2009, Nr. 100-4189)Dėl oro susisiekimo licencijavimo komisijos sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3-464 (Žin., 2009, Nr. 117-5045)
 10. Dėl komisijos sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3-460 (Žin., 2009, Nr. 117-5043)
 11. Dėl valstybei svarbių tiesioginio reguliariojo oro susisiekimo krypčių patvirtinimo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 3-615 (Žin., 2009, Nr. 143-6304)


2010 m.

 1. Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 3-59 (Žin., 2010, Nr. 12-575)
 2. Dėl VĮ Tarptautinio oro uosto centralizuotos infrastruktūros, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-75 (Žin., 2010, Nr. 13-640)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3-318 „Dėl VP2-5.3-SM-01 priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. vasario 1d. įsakymas Nr. 3-86 (Žin., 2010, Nr. 15-742)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 "Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 3-130 (Žin., 2010, Nr.29-1349)
 5. Dėl darbo grupės sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-254
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3-271 (Žin., 2010, Nr. 53-2620) 
 7. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB "Aviakuras" patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3-300 (Žin., 2010, Nr.55-2724)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" pakeitimo, Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-416 (Žin., 2010 Nr. 80-4189 )
 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3-519 (Žin., 2010, Nr. 101-5215 ) 
 10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3-464 "Dėl oro susisiekimo licencijavimo komisijos sudarymo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 9 d. Nr. 3-556  (Žin., 2010, Nr. 109-5597)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-75 „Dėl VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto centralizuotos infrastruktūros“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 23 d. Nr. 3-582  (Žin., 2010, Nr. 114-5847
 12. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija apie sprendimą panaikinti licencijos oro susisiekimui vykdyti galiojimą, (Informaciniai pranešimai, 2010-10-06 Nr. 75) 
 13. Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto “Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę “Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas”, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 3-612 (Žin., 2010, Nr. 114-6222)
 14. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB “Baltic Flight Academy” patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas  Nr. 3-643 (Žin., 2010, Nr. 129-6599)
 15. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB “NAFTELF” patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3-732 (Žin., 2010, Nr. 148-7611)
 16. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1764 (Žin., 2010, Nr. 148-7585 )
 17. Dėl įgaliojimų suteikimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 3-739 (Žin., 2010, Nr. 151-7726)

2011 m.

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija apie sprendimą sustabdyti licencijos oro susisiekimui vykdyti galiojimą, (Informaciniai pranešimai, 2011-01-05 Nr. 1)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų Licencijavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr.3-115 (Žin., 2011, Nr. 26-1256)
 3. Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr.3-118 (Žin., 2011, Nr. 26-1257)  (nauja redakcija)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 “Dėl mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr.3-129 (Žin., 2011, Nr. 28-1362)
 5. Dėl Civilinės aviacijos administracijos darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr.3-130 (Žin., 2011, Nr. 29-1377)
 6. Dėl orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-161 (Žin., 2011, Nr. 34-1608)
 7. Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 3-164 (Žin., 2011, Nr. 36-1750)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjo paskyrimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 3-169 (Žin., 2011, Nr. 38-1841)
 9. Dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. reglamento Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16-18 straipsnių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3-205 (Žin., 2011, Nr. 43-2051)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3-233 (Žin., 2011, Nr. 53-2559)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr.3-343 (Žin., 2011, Nr. 71-3443)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro saugos politiką įgyvendinančių dokumentų tvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr.3-3428
 13. Dėl statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-506 (Žin., 2011, Nr. 109-5153)
 14. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.3-784 (Žin., 2011, Nr. 158-7488)
 15. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 “Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo” papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3-791 (Žin., 2012, Nr.20-912)
 16. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3-118 „Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3-792 (Žin., 2011, Nr. 160-7605)

2012 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 3-245 (Žin., 2012, Nr. 43-2116)

 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 “Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3-261 (Žin., 2012, Nr. 48-2347)

 3. Dėl 2011 m. lapkričio 3 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, taikymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-298 (Žin., 2012, Nr. 52-2599)  

 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 "Dėl Oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3-524 (Žin., 2012, Nr.96-4940) Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 3-575 (Žin., 2012, Nr. 105-5291 (Įsigalios 2013-03-07) 

2013 m.

 1. Dėl darbo grupės sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymas  Nr. 3-102 (Žin., 2013, Nr.20-982) (Darbo grupė dėl tinkamo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metų minėjimo 2013 metais priemonių, priskirtų Susisiekimo ministerijai, įgyvendinimo)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3-460 "Dėl komisijos sudarymo" pakeitimoLietuvos Respublikos susisiekimo ministro, 2013 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 3-100 (Žin., 2013, Nr. 21-1046)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 3-298 "Dėl Paraiškų paskyrimui vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijai bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių gauti nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, 2013 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 3-101 (Žin., 2013, Nr. 21-1047)
 4. Dėl pavojingųjų krovinių vežimo oru Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, 2013 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 3-124 (Žin., 2013, Nr. 23-1153)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 "Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-163 (Žin., 2013, Nr.32-1554)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-164 (Žin., 2013, Nr.32-1555)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 3-180 (Žin., 2013, Nr.34-1670)
 8. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 3-202 (Žin., 2013, Nr.36-1763)
 9. Dėl paskirtojo oro vežėjo statuso Wizz Air Hungary Ltd. suteikimo ir leidimo vykdyti reguliarų oro susisiekimą išdavimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3-312 (Informaciniai pranešimai Nr. 2013, Nr.45-327) 
 10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 3-322 (Žin., 2013, Nr. 60-2994)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3-118 "Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3-328 (Žin., 2013, Nr. 61-3035)
 12. Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-403 (Žin., 2013, Nr. 83-4202)
 13. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės dalies paskelbimo ribojama zona, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3-391 (Žin., 2013, Nr. 77-3905)
 14. Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 3-403 (Žin., 2013, Nr. 83-4202)
 15. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 3-516 (Žin., 2013, Nr. 106-5248)
 16. Dėl darbo grupės sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3-548 (Žin., 2013, Nr. 114-5703)
   

2014 m. 

 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3-118 „Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 3-249-(E) (TAR, 2014-06-23, Nr. 9024) 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-38-(E) „Dėl 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2014 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3-377-(E) (TAR, 2014-10-03 Nr. 2014-13450)
 3. Dėl tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos statistinės programos vykdymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3-523- (E) (TAR, 2014-12-18 Nr. 2014-19894) 


2015 m. 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3-35 (1.5 E) (TAR, 2015-02-02, Nr. 2015-01409)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-643 „Dėl civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3-222(1.5 E) (TAR, 2015-05-29, Nr. 8339) 
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 3-243(1.5E) (TAR, 2015-06-09, Nr. 9069)
 4. Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ paskyrimo oro eismo paslaugų teikėja, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-281(1.5E) (TAR, 2015-07-01, Nr. 10560)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 3-367(1.5 E) (TAR, 2015-08-31, Nr. 13200) 
 6. Dėl įgaliojimų suteikimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3-250 „Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 3-417(1.5 E) (TAR, 2015-10-07, Nr. 14840)  
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 3-420(1.5 E) (TAR, 2015-10-08, Nr. 14921)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3-430(1.5 E) (TAR, 2015-10-19, Nr. 15725)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3-432(1.5 E) (TAR, 2015-10-19, Nr. 15732)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3-161 „Dėl orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 3-476(1.5 E) (TAR, 2015-11-19, Nr. 18403)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3-530(1.5 E) (TAR, 2015-12-28, Nr. 20399)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3‑25 „Dėl orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“ pakeitimo, Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 3-64(1.5 E) (TAR, 2016-03-04, Nr. 4251) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-05 iki 2016-03-31
 13. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 3-298 „Dėl paraiškų paskyrimui vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos bei Europos bendrijai bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių gauti nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 3-76(1.5E) (TAR, 2016-03-10, Nr. 4554) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-11

2016 m.

 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-64(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3‑25 „Dėl orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“ pakeitimo“ pakeitimo, Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3-95(1.5 E) (TAR, 2016-03-31, Nr. 6729)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3-430(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo, Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d.  įsakymas Nr. 3-102(1.5 E) (TAR, 2016-04-01, Nr. 6912)
 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo 2016 m. kovo 31 d.  ministro įsakymas Nr. 3-103(1.5 E) (TAR, 2016-04-01, Nr. 6911)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. Nr  įsakymas Nr. 3-101(1.5 E) (TAR, 2016-04-01, Nr. 6914)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. birželio 30 d. Nr  įsakymas Nr. 3-218(1.5 E) (TAR, 2016-07-01, Nr. 18033)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. birželio 27 d. Nr  įsakymas Nr. 3-210(1.5 E)(TAR, 2016-06-28, Nr. 17746)
 7. Dėl civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 3-235(1.5 E) (TAR, 2016-07-15, Nr. 20658)

2017 m.

 

 1. Dėl oro uosto, kuriame darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius, paskelbimo, LR susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3-166 (TAR, 2017-04-13, Nr. 6328)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3-173 (TAR, 2017-04-18, Nr. 6486)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-197 (TAR, 2017-04-26, Nr. 6964)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3-298 (TAR, 2017-07-05, Nr. 11528)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-166 „Dėl oro uosto, kuriame darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius, paskelbimo“ pakeitimo,  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 10 d. Nr. 3-471 (TAR, 2017-10-10, Nr. 16057)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3-495 (TAR, 2017-10-24, Nr. 16741)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3-585  Nr. 3-585 (TAR, 2017-12-04, Nr. 19407)


2018 m. 

 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-62 (TAR, 2018-02-09, Nr. 2102)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 3-86 (TAR, 2018-02-22, Nr. 2781)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-13 20:17:18
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.