Civilinės aviacijos administracija - Teisės aktai oro transporto priežiūros klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Teisės aktai oro transporto priežiūros klausimais
 • Šiame sąraše teisės aktai ir jų pakeitimai išdėstyti pagal jų įsigaliojimo datą.
 • Paspaudę teisės akto nuorodą, atsidariusiame puslapyje matysite visus to dokumento pakeitimus vienoje vietoje.

LR Vyriausybės

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379) 
 2. Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr.1592 (Žin., 2004, Nr. 177-6568)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 483 "Dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1277 (Žin., 2009, Nr.123-5288
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 1074 (TAR, 2016-11-03, Nr. 26193)

LR susisiekimo ministerijos

 1. Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2006 m.  balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3-147 (Žin., 2006, Nr. 45-1640 ) 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, LR susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 3-494 (Žin., 2006, Nr. 145-5542)
 3. Dėl „Paraiškų paskyrimui vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijai bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių gauti nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo“ patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymas  Nr. 3-298 (Žin., 2007, Nr. 97-3940)

 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 "Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 3-236 (Valstybės žinios, 2009-06-06, Nr. 67-2732)

 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3-329 "Dėl nereguliariojo oro susisiekimo kategorijų, kurioms nereikia leidimų skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) iš jos, taip pat šių kategorijų skrydžiams taikomų reikalavimų nustatymo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 3-374 (Žin., 2009, Nr. 100-4189)

 6. Dėl įgaliojimų suteikimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 3-739 (Žin., 2010, Nr. 151-7726)

 7. Dėl „Rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo, LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas  Nr. 3-118 (Žin., 2011, Nr. 26-1257 

 8. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3-460 "Dėl komisijos sudarymo" pakeitimoLietuvos Respublikos susisiekimo ministro, 2013 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 3-100 (Žin., 2013, Nr. 21-1046)

 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 3-298 "Dėl Paraiškų paskyrimui vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijai bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių gauti nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, 2013 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 3-101 (Žin., 2013, Nr. 21-1047)

 10. Dėl paskirtojo oro vežėjo statuso Wizz Air Hungary Ltd. suteikimo ir leidimo vykdyti reguliarų oro susisiekimą išdavimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3-312 (Informaciniai pranešimai Nr. 2013, Nr.45-327) 

 11. Dėl tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos statistinės programos vykdymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3-523- (E) (TAR, 2014-12-18 Nr. 2014-19894) 
  Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3-430(1.5 E) (TAR, 2015-10-19, Nr. 15725)

 12. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3-430(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo, Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d.  įsakymas Nr. 3-102(1.5 E) (TAR, 2016-04-01, Nr. 6912)

 13. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo 2016 m. kovo 31 d.  ministro įsakymas Nr. 3-103(1.5 E) (TAR, 2016-04-01, Nr. 6911)

 14. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-166 „Dėl oro uosto, kuriame darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius, paskelbimo“ pakeitimo,  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 10 d. Nr. 3-471 (TAR, 2017-10-10, Nr. 16057)
   

CAA

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 4R-80 (Žin., 2004, Nr. 82-2980)
 2. Dėl specialiojo statuso orlaivių skrydžiams suteikimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4R-230 
 3. Dėl informacijos apie atšauktus ir atidėtus skrydžius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 4R-96 (Žin., 2006, 49-1785)
 4. Dėl paraiškos gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti ir licencijos oro susisiekimui vykdyti formų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-299 (Žin., 2011, Nr.1-25) (nauja redakcija)
 5. Dėl oro vežėjo vadovo geros reputacijos įvertinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 4R-225 (Žin. 2011, Nr.113-5355)
 6. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 4R-176 (TAR, 2016-09-07, Nr. 23292)
 7. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4R-299 „Dėl paraiškos gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti ir licencijos oro susisiekimui vykdyti formų patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 4R-223 (TAR, 2016-11-18, Nr. 27107)
 8. Dėl komisijos sudarymo , Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas. Nr. 3-344 (TAR, 2017-08-01, Nr. 12931)
 9. Dėl nesutarimų dėl oro uosto rinkliavų sistemos sprendimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 4R-30 (TAR, 2017-02-28, Nr. 3221)

Konvencijos

Europos Sąjungos

 1. Europos parlamento ir Tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių.
 2. Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91  (anglų k.)  (lietuvių k.)
 3. Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams  (anglų k.)   (lietuvių k.)
 4. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. liepos 5 d. reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru   (anglų k.) (lietuvių k.) 
 5. Europos parlamento ir Tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį  (lietuvių k.)
 6. Komisijos 2010 m. balandžio 6 d. reglamentas (ES) Nr. 285/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams (tekstas anglų ir lietuvių k.)

Dvišalės oro susisiekimo sutartys

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-11 17:07:58
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.