Civilinės aviacijos administracija - Teisės aktai skrydžių priežiūros klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Teisės aktai skrydžių priežiūros klausimais
 • Šiame sąraše teisės aktai ir jų pakeitimai išdėstyti pagal jų įsigaliojimo datą.
 • Paspaudę teisės akto nuorodą, atsidariusiame puslapyje matysite visus to dokumento pakeitimus vienoje vietoje

LR Vyriausybės

 1. Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 (Žin., 2003, Nr. 33-1378)
 2. Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 (Žin., 2004, Nr. 159-5800)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo , Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379)  (ANGLŲ K.)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 1125  (Žin. 2011, Nr.119-5629)
 5. Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1132 (Žin., 2013, Nr.127-6463) (panaikina Skrydžių taisykles)

LR susisiekimo ministerijos

 1. Dėl civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymas Nr.3-25 (Žin., 2002, Nr.16-635)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-353 (Žin., 2004, Nr. 98-3655) Pakeitimai
 3. Dėl draudimo vykdyti bendrosios aviacijos orlaivių, oro balionų ir parasparnių skrydžius, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 3-459 (Žin., 2005, Nr. 126-4518)
 4. Apie sprendimą sustabdyti licencijos oro susisiekimui vykdyti, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija (Informaciniai pranešimai, 2009 m. sausio 23 d. Nr.6)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" pakeitimo, Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-416 (Žin., 2010 Nr. 80-4189)
 6. Dėl orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-161 (Žin., 2011, Nr. 34-1608)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 “Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo” papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3-791 (Žin., 2012, Nr.20-912)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 3-245 (Žin., 2012, Nr. 43-2116)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 3-575 (Žin., 2012, Nr. 105-5291 (Įsigalios 2013-03-07)
 10. Dėl pavojingųjų krovinių vežimo oru Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, 2013 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 3-124 (Žin., 2013, Nr. 23-1153)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės dalies paskelbimo ribojama zona, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3-391 (Žin., 2013, Nr. 77-3905)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 3-516 (Žin., 2013, Nr. 106-5248) 
 13. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-643 „Dėl civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3-222(1.5 E) (TAR, 2015-05-29, Nr. 8339) 
 14. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 3-243(1.5E) (TAR, 2015-06-09, Nr. 9069)
 15. Dėl įgaliojimų suteikimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3-250 „Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 3-417(1.5 E) (TAR, 2015-10-07, Nr. 14840)  
 16. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 3-420(1.5 E) (TAR, 2015-10-08, Nr. 14921)
 17. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3‑25 „Dėl orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“ pakeitimo, Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 3-64(1.5 E) (TAR, 2016-03-04, Nr. 4251) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-05 iki 2016-03-31
 18. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-64(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3‑25 „Dėl orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“ pakeitimo“ pakeitimo, Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3-95(1.5 E) (TAR, 2016-03-31, Nr. 6729)
 19. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. Nr  įsakymas Nr. 3-101(1.5 E) (TAR, 2016-04-01, Nr. 6914)
 20. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. birželio 27 d  įsakymas Nr. 3-210(1.5 E)(TAR, 2016-06-28, Nr. 17746)
 21. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-197 (TAR, 2017-04-26, Nr. 6964)


 

Civilinės aviacijos administracijos

 1. Dėl minimalaus skrydžio aukščio nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 4R-15 (Žin., 2003, Nr.17-771)
 2. Dėl šuolių su parašiutais taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 4R-63 (Žin., 2003, Nr. 50 -2249)
 3. Dėl trečiųjų šalių civilinių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4R-236 (Žin., 2005, Nr. 3-65)
 4. Dėl skrydžių nevaldomoje oro erdvėje, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 4R-85 (Žin., 2006, 41-1498)
 5. Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių, kuriuose sumontuoti sklandytuvų BRO-11M, LAK-2, LAK-14 sparnai, skrydžių sustabdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 4R-127 (Žin., 2006 Nr. 65-2425) 
 6. Dėl paraiškos formos patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 4R-158 (Žin., 2008, 97-3770)
 7. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4R-236 „Dėl trečiųjų šalių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 4R-203 (Žin., 2008, Nr. 123-4705)
 8. Dėl AB "flyLAL-Lithuanian Airlines" vežėjo pažymėjimo sustabdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009  m.  sausio 16 d. įsakymas Nr. 4R-14 
 9. Dėl minimalios įrangos skrydžiams pagal prietaisus ir naktį, Civilinės aviacijos administracijos 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-93 (Žin., 2009, Nr. 52-2085)
 10. Dėl AB “FlyLAL – Lithuanian Airlines” vežėjo pažymėjimo galiojimo panaikinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 4R-168 (Informaciniai pranešimai, 2010, 68(1)-839)
 11. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4R-236 “Dėl trečiųjų šalių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymas Nr.4R-241 (Žin., 2010 Nr. 130-6676)
 12. Dėl Kauno aerodromo kilimo minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-299 (Žin., 2011, Nr. 144-6799)
 13. Dėl aikštelių pasirinkimo iš oro, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-310 (Žin., 2011 Nr.152-7188)
 14. Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.4R-322 (Žin., 2011, Nr. 162-7727) 
 15. Dėl Skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2012 m. vasario 1 d. įsakymas  Nr. 4R-31 (Žin., 2012, Nr. 16-744)
 16. Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-313 (Žin., 2013, Nr.9-412) 
 17. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4R-236 "Dėl Trečiųjų šalių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 4R-28 (Žin., 2013, Nr.13-651)
 18. Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-88 (Žin., 2013, Nr.34-1687)
 19. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 4R-109 "Dėl Akrobatinių skrydžių taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-108 (Žin., 2013, Nr. 48-2433)
 20. Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-288, (Žin., 2013, Nr. 138-6997)
 21. Dėl Civilinių orlaivių skrydžių pagal vizualių skrydžių taisykles naktį, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-290, (Žin., 2013, Nr. 138-6998)
 22. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 4R-63 "Dėl Šuolių su parašiutais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-291, (Žin., 2013, Nr. 138-6999)
 23. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 4R-158 "Dėl paraiškos formos patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-293, (Žin., 2013, Nr. 138-7001)
 24. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 4R-257 „Dėl informacijos apie skrydį Lietuvos Respublikos nevaldomoje oro erdvėje ir pasienio zonos dalyje, kuri ribojasi su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis“ pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 sausio 10 d. įsakymas Nr. 4R-9 (Teisės aktų registras: 2014-01-16 Nr.2014-224)
 25. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-288 „Dėl keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. isakymas Nr.4R-10 (TAR: 2014-01-16 Nr.2014-225)
 26. Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. isakymas Nr.4R-17 (TAR: 2014-01-23 Nr.2014-438)
 27. Dėl Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl Skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 4R-32 (TAR: 2014-02-25, Nr. 2014-02080)
 28. Dėl 2012 m spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965 (2012) įgyvendinimo užtikrinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 4R-36 (TAR: 2014-03-05 Nr. 2014-02706)
 29. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintų šuolių su parašiutais taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 4R-69 (TAR,  2014-05-14 Nr. 2014-05395)
 30. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 4R-36 „Dėl 2012 m. spalio 5 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 įgyvendinimo užtikrinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 4R-80 (TAR,  2014-06-09 Nr. 2014-07311)
 31. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 4R-310 „Dėl aikštelių pasirinkimo iš oro“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 4R-100 ( (TAR, 2014-08-08 Nr. 2014-10951)
 32. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 4R-310 „Dėl aikštelių pasirinkimo iš oro“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 4R-104 ( (TAR, 2014-08-21 Nr. 2014-11148)
 33. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 4R-138 . (TAR, 2014-10-15 Nr. 2014-14105)
 34. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4R-236 „Dėl trečiųjų šalių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4R-259 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo papildymo“ pripažinimo netekusiais galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 4R-145 . (TAR, 2014-10-27 Nr. 2014-14931)
 35. Dėl Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 4R-146 . (TAR, 2014-11-03 Nr. 2014-15502)
 36. Dėl leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. Nr. V-1055 (TAR, 2014-10-20, Nr. 2014-14340)
 37. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 4R-106 „Dėl civilinių lėktuvų eksploatavimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-178 (TAR, 2015-01-13, Nr. 2015-00585)
 38. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 4R-27 (TAR, 2015-02-24, Nr. 2015-02852)
 39. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 4R-242 „Dėl Skrydžio įgulos nario licencijos formos patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 4R-37 (TAR, 2015-03-04, Nr. 2015-03327)
 40. Dėl specialiųjų skrydžių vykdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 4R-62 (TAR, 2015-04-14, Nr. 5787)
 41. Dėl Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 4R-88 (TAR, 2015-05-28, Nr. 8178)
 42. Dėl vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 4R-100 (TAR, 2015-06-04, Nr. 8841)
 43. Dėl reikalavimų organizacijoms, atliekančioms bepiločių orlaivių ir jų valdytojų vertinimą patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 4R-123 (TAR, 2015-07-15, Nr. 11358)
 44. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 4R-124 (TAR, 2015-07-14, Nr. 11313)
 45. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 82 „Dėl bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 4R-130 (TAR, 2015-08-05, Nr. 12039)
 46. Dėl vežėjo pažymėjimo Nr. LT.AOC.009, išduoto UAB „Aviavilsa“, galiojimo sustabdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 4R-141 (TAR, 2015-08-26, Nr. 13038)
 47. Dėl specialaus leidimo naudoti elektroninę laikmeną (EFB) išdavimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4R-171 (TAR, 2015-11-02, Nr. 17373)
 48. Dėl orlaivio apskraidymo po techninės priežiūros darbų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 4R-184 (TAR, 2015-11-02, Nr. 17400) 
 49. Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius teikimo civilinės aviacijos administracijai, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d.  įsakymas Nr. 4R-192 (TAR, 2015-11-19, Nr. 18325)
 50. Dėl vežėjo pažymėjimo Nr. LT.AOC.028, išduoto UAB „Air Lituanica“, galiojimo panaikinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2015 m. lapkričio 24 d.  įsakymas Nr. 4R-196 (TAR, 2015-11-27, Nr. 18806)
 51. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-100 „Dėl vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4R-224 (TAR, 2016-01-07, Nr. 402)
 52. Dėl trikdomojo tvarkaraščio taikymo komercinio oro transporto vežėjams nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 4R-26 (TAR, 2016-02-25, Nr. 3681)
 53. Dėl reglamento (ES) Nr. 965/2012 III priedo ORO.FTL.205 dalies e punkto nuostatų taikymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-29 (TAR, 2016-03-07, Nr. 4315)
 54. Dėl Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 4R-35 (TAR, 2016-03-15, Nr. 4873) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-16
 55. Dėl išimčių pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnį suteikimo minimalių kriterijų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 4R-60 (TAR, 2016-03-02, Nr. 4054)
 56. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-100 „Dėl vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymas Nr.4R-146 (TAR, 2016-08-01, Nr. 21197)
 57. Dėl Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 4R-148 (TAR, 2016-08-01, Nr. 21194)
 58. Dėl Europos Komisijos 2012 m. spalio 5 d. reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimų taikymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr.4R-158 (TAR, 2016-08-18, Nr. 22453)
 59. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2016 m. spalio 11 d. 4R-200 (TAR, 2016-10-17, Nr. 25276)
 60. Dėl lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-208 (TAR, 2016-11-02, Nr. 26114)
 61. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 4R-208 „Dėl lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus,  2016 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 4R-224 (TAR, 2017-03-06, Nr. 3652)
 62. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 4R-190 „Dėl draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 4R-69 (TAR, 2017-05-16, Nr. 8229)
 63. Dėl skrydžių planavimo valdomoje oro erdvėje, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-80 (TAR, 2017-05-31, Nr. 9227)
 64. Dėl Deklaracijų pateikimo ir leidimų specialiesiems skrydžiams išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 4R-62, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-82 (TAR, 2017-05-31, Nr. 9226)
 65. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-288 „Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 4R-97 (TAR, 2017-07-18, Nr. 12396).
 66. Dėl parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 4R-111 (TAR, 2017-08-09, Nr. 13202)
 67. Dėl „Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 4R-100, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 4R-108 (TAR, 2017-08-09, Nr. 13201)
 68. Dėl Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl Skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 4R-114 (TAR, 2017-08-14 Nr. 13324)
 69. Dėl eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 4R-133 (TAR, 2017-09-11, Nr. 14492)
 70. Dėl oro balionų ir dirižablių naudojimo skrydžiams reikalavimų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 5 d. įsakymas Nr.4R-154 (TAR, 2017-10-09, Nr. 15994)
 71. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-100 „Dėl vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2017 m. gruodžio 13 d. Nr. įsakymas 4R-184 (TAR, 2017-12-15, Nr. 20251)
 72. Dėl laimėtų prizų didžiausios vertės nustatymo vykdant skrydžius oro balionais, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 2-107 (TAR, 2019-05-28, Nr. 8428)

Kitų institucijų

 1. Dėl orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje, taip pat užsienio šalių valstybės orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve leidimų išdavimo tvarkos tvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1195 (Žin., 2011, Nr. 147-6923)
 2. Dėl leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-476
 3. Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo, VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-74 (TAR: 2014-04-28 Nr. 2014-04833)
 4. Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30  d. įsakymas Nr. 1R-388 (TAR, 2015-12-31, Nr. 21166)
 5. Dėl leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. Nr. V-70 (TAR, 2016-01-29, Nr. 1791)
 6. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-288 „Dėl keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 4R-212 (TAR, 2016-11-02, Nr. 26062)
 7. Dėl Karinių teritorijų, virš kurių ribojami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius, panaudojant bepiločius orlaivius, virš karinių teritorijų, kuriose tokius skrydžius riboja Lietuvos kariuomenės vadas, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-1042 (TAR, 2017-08-02, Nr. 12979)

Europos Sąjungos

 1. EU-OPS. 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais (anglų k.) (lietuvių k.)
 2. Komisijos 2012 m. rugsėjo 26 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010
 3. 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (reglamento taikymas atidėtas iki 2014 m. spalio 28 d.)
 4. Komisijos 2012 m. lapkričio 16 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai Tekstas svarbus EE
 5. 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 800/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (reglamento taikymas atidėtas iki 2016 m. spalio 25 d.)
 6. 2015 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/140, kuriuo dėl steriliojo skrydžio įgulos salono iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012
 7. 2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1018, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinis sąrašas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-03 13:48:20
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.