Civilinės aviacijos administracija - Naujienos:Radijo ryšio įrangos išimtis

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
2018-01-09  

Radijo ryšio įrangos išimtis

 

Civilinės aviacijos administracija, atsižvelgdama į Lietuvos aeroklubo kreipimąsi, pritarė, kad, vadovaujantis 2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai, 14 straipsnio 2 punktu, galima padaryti išimtį ir netaikyti Reglamento 4 straipsnio 5 dalies ir 6 straipsnio 10 dalies reikalavimų naudotojų radijo ryšio įrangai ir radijo dažniams iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Pagal Reglamento Nr. 1079/2012 reikalavimus valstybių narių orlaivių naudotojų radijo ryšio įrangai nuo 2017 m. gruodžio 31 d. yra taikomi reikalavimai dėl 8,33 kHz radijo dažnių kanalų išskirstymo funkcijos.

 

Valstybės narės, norėdamos taikyti išimtis dėl radijo ryšio įrangos ir dažnių 8,33 kHz atitikties, ne vėliau kaip prieš vienerius metus, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d. turėjo kreiptis į Europos Komisiją ir pateikti išsamią informaciją, pagrindžiančią būtinybę taikyti išimtis. 

 

Susisiekimo  ministerija, pavėluotai gavusi Lietuvos aeroklubo prašymą, minėtą informaciją pateikė tik 2017 m. lapkričio 16 dieną. Komisija priima sprendimą, ar minėtos išimtys gali būti persvarstytos, per 6 mėnesius nuo valstybės pateiktos informacijos gavimo, prieš tai pasikonsultavusi su Eurokontrole ir nustačiusi, ar minėtos išimtys turi įtakos Europos oro eismo valdymo tinklui. Kadangi Reglamento įgyvendinimo data priartėjo ir  jau nebebuvo galima 6 mėnesius laukti Komisijos atsakymo, buvo priimtas sprendimas: kaip laikina priemonė, išleistas CAA direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d.  įsakymas Nr. 4R-185 dėl radijo dažnių naudojimo.

 

Šiuo metu dauguma registruotų Lietuvos civilinių bendrosios aviacijos orlaivių neturi radijo ryšio įrangos su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija. Tokios įrangos pakeitimą riboja finansiniai ir techniniai ištekliai. Todėl nesuteikus išimties, nuo 2018 m. sausio mėn., didžiuma orlaivių negalėtų skraidyti. Tai turėtų neigiamos įtakos bendrosios aviacijos skrydžių galimybėms (sportiniai skrydžiai, aviacijos turizmas).

 

 

 
Atgal   Spausdinti  

INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.