Civilinės aviacijos administracija - LR Vyriausybės

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  LR Vyriausybės

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
DECISIONS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

 1. Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22-652)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių aerouostų veiklos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 242 (Žin., 1994, Nr. 27-473) 
 3. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 377 (Žin., 1997, Nr. 36-880)
 4. Dėl valstybės įmonės Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcijos reorganizavimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1280 (Žin., 2000, Nr. 91-2836)
 5. Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) (ištraukos)

2003 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 (Žin., 2003, Nr. 33-1378)
 2. Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą daarbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 587 (Žin., 2003, Nr. 48-2120)
 3. Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 941 (Žin., 2003-07-23, Nr. 73-3375)

 2004 m. 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo , Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379)  (ANGLŲ K.)
 2. Dėl oro susisiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 483 (Žin., 2004, Nr. 69-2394)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 522 (Žin., 2004, Nr. 69-2433)
 4. Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 489 (Žin., 2004, Nr. 69-2400)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl kompensavimo keleiviams už atsisakymą juos vežti oro transportu sąlygų bei tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 555 (Žin., 2004, 78-2720)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 16 d. nutarimas  Nr. 757 (Žin., 2004, Nr. 96-3538)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 793 (Žin., 2004, Nr. 100-3716)
 8. Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078 (Žin., 2004, Nr. 133-4807)
 9. Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 (Žin., 2004, Nr. 159-5800)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr.1529 (Žin., 2004, Nr. 174-6446)
 11. Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr.1592 (Žin., 2004, Nr. 177-6568)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr.1680 (Žin., 2005, Nr. 1-5)

 2005 m. 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 504 (Žin., 2005, Nr. 60-2105)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo "Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio  22 d. nutarimas Nr. 916 (Žin., 2005, Nr. 103-3815)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 "Dėl atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1200 (Žin., 2005, Nr. 133-4791)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr.1680 (Žin., 2005, Nr. 1-5)
 5. Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos saugios oro navigacijos organizacijos tarptautines sutartis, Lietuvos Respubikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 1373 (Žin., 2005, Nr. 150-5467)

2006 m. 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo bei grąžinimo taisyklių  patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 210 (Žin., 2006, 27-897)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 549 „Dėl Šengeno priemonės administravimo Lietuvoje“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 236 (Žin., 2006, 29-1000)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Šengeno priemonės programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 237 (Žin., 2006, 29-1001)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl paieškos ir gelbėjimo darbų vykdymo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. Nr. 521 (Žin., 2006 Nr. 63-2311)
 5. Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų patvirtinimo  ir specialiojo plano rengimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 580 (Žin., 2006, Nr. 68-2507)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 700 (Žin., 2006, Nr. 77-3009)
 7. Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo ir dydžių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31  d. įsakymas Nr. 1088 (Žin., 2006, Nr. 118-4486) 
 8. Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio  8 d. įsakymas Nr. 1098 (Žin., 2006, Nr. 121-4591)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas ir naudojimąsi oro uostais biudžetinei įstaigai Civilinės aviacijos administracijai išlaikyti dydžio nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1334 (Žin., 2006, Nr. 144-5478)

 2007 m.

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant jūrų ir aviacinės paieškos bei gelbėjimo darbus Baltijos jūroje, pasirašytas 2006 m. lapkričio 14 d. Maskvoje, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 260, įsigaliojo 2007 m. balandžio 29 d.(Žin., 2007, Nr. 66-2554)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo  Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 433 (Žin., 2007, Nr. 50-1930)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 (Žin., 2007, Nr. 72-2847)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1126 (Žin., 2007, Nr. 112-4568)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 862 „Dėl Vyriausybės įgalioto meteorologijos paslaugų teikėjo aviacijos reikmėms skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1111 (Žin., 2007, Nr. 111-4538)

2008 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 2, 3, 5, 30, 37, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedo papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 139 (Žin., 2008, Nr. 24-869)
 2. Dėl aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios bazės atnaujinimo 20008-2013 metų programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 159 (Žin., 2008, Nr. 25-923)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 246 (Žin., 2008, Nr. 36-1285)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 330 (Žin., 2008, Nr. 44-1654)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 393 (Žin., 2008, Nr. 51-1893)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1022 „Dėl tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ ir su juo susijusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 748 (Žin., 2008, 86-3416)
 7. Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 872 (Žin., 2008, 105-4031)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietu vos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 904 (Žin., 2008, 108-4130)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. 1112 (Žin., 2008, Nr. 130-4973)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1314 (Žin., 2008, Nr. 143-5703).
 11. Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1378 (Žin., 2009, Nr. 3-50)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 664 (Žin., 2009, Nr. 80-3340)

2009 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 (Žin., 2009, Nr.109-4629)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 483 "Dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1277 (Žin., 2009, Nr.123-5288)
 3. Dėl pavedimo Susisiekimo ministerijai patvirtinti valstybei svarbias tiesioginio reguliariojo susisiekimo kryptis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1390 (Žin., 2009, Nr.131-5687)

2010 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1280 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcijos reorganizavimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1359  (Žin., 2010, Nr. 115-5878)
 2. Dėl orlaivių perdavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1385  (Žin., 2010, Nr. 118-6019) 
 3. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7 (Žin., 2010, Nr.136-6935)
 4. Dėl teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1614-8 (Žin., 2010, Nr.136-6936)
 5. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1764 (Žin., 2010, Nr. 148-7585 )  

2011 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 “Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. Nr. 295 (Žin., 2011, Nr. 33-1541)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1098 „Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 (Žin., 2011, Nr.54- 2612)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 1125  (Žin. 2011, Nr.119-5629)
 4. Dėl orlaivių perdavimo pagal panaudos sutartį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 1155  (Žin. 2011, Nr.123-5822)

2012 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 “Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 5 (Žin., 2012, Nr. 8-265)
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (Žin., 2012, Nr.60-2987)
 3. Dėl aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 625 (Žin., 2012, Nr.64-3237)
 4. Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 626 (Žin., 2012, Nr.64-3238)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 627 (Žin., 2012, Nr.64-3239)
 6. Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartį dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1168 (Žin., 2012, Nr. 113-5715)
 7. Dėl Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metų minėjimo 2013 metais priemonių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1220 (Žin., 2012, Nr. 118-5951)

2013 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 "Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 265 (Žin., 2013, Nr.36-1734)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 "Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 266 (Žin., 2013, Nr.36-1735)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 599 (Žin., 2013, Nr. 72-3592)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 633 (Žin., 2013, Nr. 77-3881)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 66 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 650 (Žin., 2013, Nr. 80-4020)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę "Kauno aerouostas" ir valstybės įmonę Tarptautinį Palangos oro uostą" projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 698 (Žin., 2013, Nr. 84-4234)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 9 d. nutarimas Nr. 919 (Žin., 2013 Nr. 109-5377)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 964 (Žin., 2013 Nr.113-5644)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 1054 (Žin., 2013, Nr.120-6077)
 10. Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1132 (Žin., 2013, Nr.127-6463) (panaikina Skrydžių taisykles)

2014 m.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 81 (TAR: 2014-01-31 Nr. 2014-840)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 397, (TAR,  2014-05-07 Nr. 2014-05178)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1078 (TAR, 2014-10-08, Nr. 2014-13805)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1079 (TAR, 2014-10-27, Nr. 2014-13804) 
 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1238 (TAR, 2014-11-2014-13, Nr. 16806)
 6. Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1252 (TAR, 2014-11-17, Nr. 2014-16988)


2015 m. 

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 538 (TAR, 2015-06-02, Nr. 8600)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1048 (TAR, 2015-10-08, Nr. 14915)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1049 (TAR, 2015-10-08, Nr. 14916)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 36 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 2, 3, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 67 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1086 (TAR, 2015-10-19, Nr. 15731)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1094 (TAR, 2015-10-22, Nr. 16637)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1136 (TAR, 2015-11-05, Nr. 17683)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1257 (TAR, 2015-12-10, Nr. 19577)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1303 (TAR, 2015-12-21, Nr. 20008)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1378 „Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1304 (TAR, 2015-12-21, Nr. 20009)


2016 m.


 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1257 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 281 (TAR, 2016-03-31, Nr. 6685)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1764 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 1069 (TAR, 2016-11-03, Nr. 26177)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 1074 (TAR, 2016-11-03, Nr. 26193)

2017 m.


 1. Dėl Skubių veiksmų įvykus civilinio orlaivio avarijai plano patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 246 (TAR, 2017-04-07, Nr. 5805)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 247 (TAR, 2017-04-07, Nr. 5806)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 614 (TAR, 2017-07-31, Nr. 12884)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 616 (TAR, 2017-07-31, Nr. 12868)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 792 (TAR, 2017-10-09, Nr. 16003)


2018 m. 


 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 73 (TAR, 2018-01-26, Nr. 1208)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 74 (TAR, 2018-01-26, Nr. 1211)


Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-13 20:09:43
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.