Civilinės aviacijos administracija - LR Seimo

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  LR Seimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSAI 

 1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (str. 113-116(4) , Lietuvos Respublikos Seimas, 1984 m. gruodžio 13 d. Kodeksas Nr. X-4449
 2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Lietuvos Respublikos Seimas, 2000 m. rugsėjo 26 d. Kodeksas Nr. VIII-1968 (Žin., 2000,  Nr. 89-2741)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Aviacijos įstatymas 

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos Seimas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas Nr. VIII-2066 (Žin., 2000, Nr. 94-2918)
 2. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 1, 2, 43, 70, 71, 73 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo priedu įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 2005 m. vasario 15 d. įstatymas Nr. X-113 (Žin., 2005, Nr. 31-971)
 3. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 2, 3, 5, 30, 37, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 2008 m. gegužės 15 d. įstatymas Nr. X-1541 (Žin., 2008, Nr. 63-2379)
 4. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 5, 6, 25, 36, 45, 46, 56, 57, 66, 671, 68, 71 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 2010 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. XI-1215 (Žin., 2011, Nr. 153-7784)
 5. Aviacijos įstatymo 66 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS, Lietuvos Respublikos Seimas, 2012 m. spalio 2 d. įstatymas Nr. XI-2238 (Žin., 2012, Nr.122-6097)
 6. Aviacijos įstatymo 13, 14(1) straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS, Lietuvos Respublikos Seimas, 2012 m. gruodžio 13 d. įstatymas Nr. XII-50 (Žin., 2012, Nr. 151-7721) 
 7. Aviacijos įstatymo 14, 42 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS, Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-555 (Žin., 2013, Nr.111-5491)
 8. Aviacijos įstatymo 66 straipsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS, Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-556 (Žin., 2013, Nr.111-5492) 
 9. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, LR Seimo 2014 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. XII-973 (TAR, 2014-07-10 Nr. 2014-10012)
 10. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 35, 40, 42, 54, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1701 (TAR, 2015-05-20, Nr. 7666)
 11. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 67 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas,  2015 m. lapkričio 26 d. įstatymas Nr. XII-2073 (TAR, 2015-12-07, Nr. 19361)
 12. Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, LR Seimas, 2016 m. birželio 9 d. įstatymas Nr. XII-2417 (TAR, 2016-06-15, Nr. 16858)
 13. Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 44 straipsnio pakeitimo įstatymas, LR Seimas, 2016 m. birželio 23 d. įstatymas Nr. XII-2484 (TAR, 2016-07-04, Nr. 18453)
   

Kiti įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 1991 m. spalio 8 d. įstatymas Nr. I-1863,  (Žin., 2002,  Nr. 29-1034) (nauja redakcija)
 2. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2003 m. liepos 3 d. įstatymas Nr. IX-1681 (Žin., 2003, Nr. 91(1)-4103)
 3. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. spalio 19 d. įstatymas Nr. IX-2495 (Žin., 2004, Nr. 174-6431)
 4. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl atviros oro erdvės sutarties ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. X-35 (Žin., 2005, Nr. 5-108)
 5. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos tarptautinių sutarčių ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2006 m. kovo 30 d. įstatymas Nr. X-536 (Žin., 2006, Nr. 74-2816)
 6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 4, 5, 6, 7, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas,  2007 m.  rugsėjo 18 d. įstatymas Nr.  X-1277,  (Žin., 2007, Nr. 101-4107)
 7. Įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2012 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. XI-2363 (Žin., 2012, Nr. 132-6689)
 8. Įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2012 m. gruodžio 13 d. įstatymas Nr. XII-49 (Žin., 2012, Nr. 151-7720)
 9. Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę "Kauno aerouostas" ir valstybės įmonę Tarptautinį Palangos oro uostą, Lietuvos Respublikos Seimas, 2013 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr.  XII-575 (Žin. 2013, Nr.120-6047)
 10. Dėl Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimoLietuvos Respublikos Seimo 2016 m. spalio 11 d. įstatymas Nr. XII-2663 (TAR, 2016-10-20, Nr. 25452)
 11. Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XIII-918 (TAR, 2017-12-29, Nr. 21591
   

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI 

 1. Dėl tarptautinių civilinės aviacijos konvencijų ir protokolų ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. I-1129 (Žin., 1995, Nr. 103-2304)

  LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI 

 1. Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos saugios oro navigacijos organizacijos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. sausio 13 d. dekretas Nr. 498 (Žin., 2006, Nr. 6-205)

  

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-13 17:39:10
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.