Civilinės aviacijos administracija - Kokybės ir saugos politika

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Kokybės ir saugos politika

 

KOKYBĖS IR SAUGOS POLITIKA

 

 

Civilinės aviacijos administracijos kokybės ir saugos politika yra neatsiejama nuo jos misijos ir veiklos tikslų.

Vizija – pažangi, profesionali ir efektyvi civilinės aviacijos priežiūros sistema Lietuvoje, tai yra, saugi, patikima ir konkurencinga mūsų aviacija pasaulyje.

Misija – kartu su aviacijos bendruomene kurti ir tobulinti civilinės aviacijos reglamentavimą Lietuvoje bei taikant pažangiausius priežiūros metodus užtikrinti aukščiausių tarptautinių skrydžių saugos standartų įgyvendinimą šalyje.

Tikslas – užtikrinti Lietuvos civilinės aviacijos skrydžių saugos ir aviacijos saugumo valstybinę priežiūrą ir  skatinti saugios, patikimos bei konkurencingos mūsų aviacijos plėtrą Lietuvoje ir už jos ribų.

Vertybės:

 • Profesionalumas: visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai; esame atsakingi už savo darbus, sprendimus; dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis net tik savo įstaiga ir jos veiklos rezultatais, bet ir visos Lietuvos aviacijos pasiekimais.
 • Inovatyvumas: generuojame naujoves ir jas pritaikome orientuodamiesi į aviacijos bendruomenės lūkesčius; kartu nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų ir formų; skatiname aviacijos bendruomenės kūrybiškumą; kartu siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs.
 • Bendradarbiavimas: veikiame vieningai vardan bendro tikslo; ugdome komandinio darbo dvasią; aktyviai dalijamės žiniomis ir patirtimi; diskutuojame ir geranoriškai padedame vieni kitiems.
 • Atvirumas: nebijome kelti problemas ir apie jas atvirai diskutuoti; pozityviai priimame kitų kritinę nuomonę; kartu su kolegomis ir kitais aviacijos specialistais ieškome efektyvių problemų sprendimo būdų.

Tarptautiniu požiūriu skrydžių sauga ir aviacijos saugumas yra civilinės aviacijos veiklos kokybiniai rodikliai, atspindintys šalies oro transporto sistemos padėtį. Lietuvos Respublika yra įsipareigojusi įgyvendinti pagrindinį tarptautinės civilinės aviacijos tikslą – užtikrinti saugaus ir veiksmingo oro transporto plėtrą; Civilinės aviacijos administracija įgaliota vykdyti valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą šalyje.

Institucijos veiklos kokybė atspindi darbuotojų profesinę kompetenciją ir pačios institucijos autoritetą.

Todėl Civilinės aviacijos administracija, siekdama tapti patikima ir profesionalia saugius civilinės aviacijos skrydžius užtikrinančia institucija, užsibrėžė įgyvendinti šias kokybės ir saugos politikos nuostatas:

 • vykdyti tarptautinius įsipareigojimus ir tinkamai įgyvendinti skrydžių saugos ir saugumo reikalavimus;
 • gerinti civilinės aviacijos priežiūros paslaugų kokybę ir sukurti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią organizacijos saugos vadybos sistemą;
 • didinti veiklos lankstumą, efektyvumą, skaidrumą ir diegti pažangius viešojo valdymo ir darbo organizavimo metodus;
 • kurti palankią aplinką aviacijos verslui ir pramonei bei sukurti profesionalią, nepriklausomą, į verslo poreikius orientuotą nacionalinę civilinės aviacijos priežiūros sistemą, kuri užtikrintų aukšto lygio skrydžių saugos priežiūrą ir aviacijos saugumą;
 • diegti, palaikyti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 reikalavimus visoje Civilinės aviacijos administracijoje;
 • siekti, kad Civilinės aviacijos administracijos kokybės vadybos sistema būtų sujungta su veiklos procesais ir siekiamais rezultatais;
 • kurti ir diegti rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų priežiūros sistemą;
 • skatinti bendradarbiavimą su aviacijos bendruomene derinant teisės aktų projektus.

Civilinės aviacijos administracijos vadovybė atsako už kokybės ir saugos politikos  nuostatų taikymą, pagal galimybes rūpinasi būtinaisiais ištekliais ir siekia, kad kokybės ir saugos politika būtų suprantama ir ja vadovaujamasi  visuose valdymo lygmenyse.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-11 16:17:16
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.