Civilinės aviacijos administracija - Informacija apie pranešimų teikimo reikalavimus

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Informacija apie pranešimų teikimo reikalavimus

 

Nuo 2015 m. lapkričio 15 d. pranešimai apie civilinės aviacijos įvykius teikiami pagal 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės  aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007, reikalavimus.
 

Civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos yra privaloma pranešti sąrašas yra nustatytas 2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1018
 

Europos Komisija, siekdama geriau išaiškinti reglamento nuostatas ir palengvinti tinkamą reglamento įgyvendinimą, parengė aiškinamąją medžiagą, skirtą organizacijoms ar asmenims, kuriems yra taikoma prievolė pranešti apie aviacijos įvykius:

GUIDANCE MATERIAL REGULATION (EU) NO 376/2014 ON THE REPORTING, ANALYSIS AND FOLLOW-UP OF OCCURRENCES IN CIVIL AVIATION

 

 

Kas yra ADREP 2000? 

http://www.skybrary.aero/index.php/ICAO_ADREP

http://www.icao.int/safety/ism/Accident%20Incident%20Reporting%20Guidance/Forms/AllItems.aspx


ADREP taksonomijos aiškinamoji byla

 

Papildomos informacijos dėl pranešimų apie aviacijos įvykius rasite specialiajame Europos Komisijos interneto portale adresu http://www.aviationreporting.eu

Paskutinis atnaujinimas: 2016-03-02 07:46:52
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.