Civilinės aviacijos administracija - Visi teisės aktai orlaivių techninės priežiūros klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Orlaiviai > Teisės aktai > Visi teisės aktai
  Visi teisės aktai orlaivių techninės priežiūros klausimais
 • Šiame sąraše teisės aktai ir jų pakeitimai išdėstyti pagal jų įsigaliojimo datą.
 • Paspaudę teisės akto nuorodą, atsidariusiame puslapyje matysite visus to dokumento pakeitimus vienoje vietoje.

Europos Sąjungos

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams  (anglų k.)   (lietuvių k.)
 2. Komisijos 2005 m. kovo 21 d.reglamentas (EB) Nr. 488/2005 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų   (anglų k.)   (lietuvių k.)
 3. Komisijos 2012 m. kovo 30 d. reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (lietuvių k.)
 4. Komisijos 2012 m. liepos 5 d. reglamentas (ES) Nr. 593/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (1) (lietuvių k.)
 5. Consolidated Part-M
  Consolidated version of Part-M of the Commission Regulation EC No. 2042/2003, and related EASA Decisions (Acceptable Means of Compliance), as amended. Issue: December 2009, ISBN: 978-92-9210-024-7

LR Vyriausybės

 1. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr.1680 (Žin., 2005, Nr. 1-5)

LR susisiekimo ministerijos

 1. Dėl pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 3-615 (Žin.,  2003, Nr. 109-4888)
 2. Dėl civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-439 (Žin., 2005, Nr. 123-4405, Nr.125-atitaisymas)
 3. Dėl orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-161 (Žin., 2011, Nr. 34-1608)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3-161 „Dėl orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 3-476(1.5 E) (TAR, 2015-11-19, Nr. 18403)

Kitų ministerijų ir institucijų

 1. Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymas, Nr. 134/217 (Žin., 2001, Nr.37-1270)
 2. Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų komisijai taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. Nr. V-787/D1-507/3-467 (Žin., 2005, Nr. 128-4621)
 3. Dėl dvigubos paskirties orlaivių sąrašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1284 (Žin., 2004, Nr. 174-6467)

CAA

 1. Dėl orlaivio ir/arba orlaivio komponento modifikacijos tvirtinimo taisyklių tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 22 įsakymas Nr. 48 (Žin., 2001, Nr. 74-2617)
 2. Dėl orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo duomenų taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 65 (Žin., 2001, Nr. 79-2780)
 3. Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 109 (Žin., 2002, Nr. 04-153)
 4. Dėl civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2003 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 4R-13 (Žin., 2003, Nr.21-928)
 5. Dėl tinkamumo skraidyti direktyvų rengimo ir platinimo taisyklių, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 4R-115 (Žin., 2003, Nr. 84 -3867)
 6. Dėl leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-126 (Žin., 2003, Nr. 88-4021)
 7. Dėl dokumentų formų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2004 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4R-4  (Žin., 2004, Nr. 51-1710)
 8. Dėl patikros lapų tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 4R-14 (Žin., 2004, Nr. 51-1711)
 9. Dėl biuletenių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 4R-23 (Žin., 2004, Nr. 51-1712)
 10. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 4R-4 "Dėl dokumentų formų patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 4R-61 (Žin., 2004, Nr. 56-1968)
 11. Dėl nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-63 (Žin., 2004, Nr. 59-2112)
 12. Dėl Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimų įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-64 (Žin., 2004, Nr. 59-2113)
 13. Dėl sklandytuvų BRO-11, LAK-16A, LAK-16M registracijos panaikinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 4R-161 (Žin., 2004, Nr. 129-4644)
 14. Dėl orlaivių avarinių radijo švyturių, veikiančių 406 MHZ dažniu, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 4R-169 (Žin., 2004, Nr. 138-5058)
 15. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2004 m. balandžio 26 d įsakymo Nr. 4R-74 "Dėl tinkamumo skraidyti pažymėjimų" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2004 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 4R-204 (Žin., 2004, Nr. 166-6096)
 16. Dėl trečiųjų šalių civilinių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4R-236 (Žin., 2005, Nr. 3-65)
 17. Dėl Europos aviacijos saugos agentūros reikalavimų įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 4R-61 (Žin., 2005, Nr. 58-2061)
 18. Dėl civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 4R-89 (Žin., 2005, Nr. 69-2502)
 19. Dėl gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 4R-138 (Žin., 2005, Nr. 99-3731)
 20. Dėl orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 4R-210 (Žin., 2005, Nr. 131-4758)
 21. Dėl civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 4R-88 (Žin., 2006, 43-1581) 
 22. Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas nr. 4R-93 (Žin. 2006, Nr. 69-2553) 
 23. Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių, kuriuose sumontuoti sklandytuvų BRO-11M, LAK-2, LAK-14 sparnai, skrydžių sustabdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 4R-127 (Žin., 2006 Nr. 65-2425) 
 24. Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos užduočių subrangos sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 4R-191 (Žin., 2006, Nr. 105-4038)
 25. Dėl orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos  administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 4R-203 (Žin., 2006, Nr. 107-4083)
 26. Dėl Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4R-139 (Žin., 2007, Nr. 75-2999)
 27. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4R-149 (Žin., 2007, Nr. 79-3209)
 28. Dėl civilinių orlaivių kategorijų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 4R-25 (Žin., 2008, 17-622)
 29. Dėl eksperimentinės kategorijos orlaivių ir orlaivių lengvesnių už orą reikalavimų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 4R-113 (Žin., 2008, Nr. 68-2618)
 30. Dėl išimčių pagal reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008  m.  lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 4R-227 (Žin., 2008, Nr. 137-5441) (nauja redakcija)
 31. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 4R-88 „Dėl civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti t periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009  m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 4R-1 (Žin., 2009, Nr.8-301)
 32. Dėl minimalios įrangos skrydžiams pagal prietaisus ir naktį, Civilinės aviacijos administracijos 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-93 (Žin., 2009, Nr. 52-2085)
 33. Dėl įgaliojimo atlikti EASA 13, EASA 6 ir EASA 22 formų užpildymo kokybės patikrą, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 1R-16 (Žin., 2010, Nr. 15-746)
 34. Dėl draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-190  (Žin., 2010, Nr. 109-5623)
 35. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4R-236 “Dėl trečiųjų šalių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymas Nr.4R-241 (Žin., 2010 Nr. 130-6676)
 36. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 4R-31 "Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir Techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 4R-288 (Žin., 2011, Nr.7-289)
 37. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 4R-138 "Dėl gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 4R-289 (Žin., 2011, Nr.7-290)
 38. Dėl civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 4R-293 (Žin., 2011, Nr. 14-646
 39. Dėl eksperimentinių orlaivių kalendorinių tarpremontinių resursų panaikinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 4R-31 (Žin., 2011, Nr. 17-830)
 40. Dėl orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 4R-49 (Žin., 2010, Nr.35-1700)
 41.  Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4R-262 "Dėl Orlaivio techninės priežiūros praktinio mokymo programos pagal 66 dalies reikalavimus tvirtinimo taisyklių" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4R-72, (Žin., 2011, Nr.37-1799)
 42. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 4R-88 „Dėl civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2011, Nr. 67-3210)
 43. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr.3-343 (Žin., 2011, Nr. 71-3443)
 44. Dėl Orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr.4R-267 (Žin., 2012, Nr.128-6446)
 45. Dėl Orlaivio techninės priežiūros mokymo darbo vietoje programos tvirtinimo taisyklių tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.4R-274 (Žin., 2012, Nr.130-6598)
 46. Dėl reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 4R-233 (žin., 2013, Nr. 113-5674)
 47. Dėl formų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 4R-241 (žin., 2013, Nr. 116-5836)
 48. Dėl techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-289, (Žin., 2013, Nr. 138-6996)
 49. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 4R-88 "Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-286, (Žin., 2013, Nr. 133-6815)
 50. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 4R-31 pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 4R-282, (Žin., 2013, Nr. 134-6866)
 51. Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 4R-273, (Žin., 2013, Nr. 129-6613)
 52. Dėl mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 20 d. Nr. 4R–127 (TAR, 2015-07-21, Nr. 11515)
 53. Dėl techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti 66 dalies licenciją, išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 4R-134 (TAR, 2015-08-05, Nr. 12036)
 54. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 4R-241 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 4R-163 (TAR, 2015-09-24, Nr. 14141)
 55. Dėl įgaliotųjų inspektorių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 4R-164 (TAR, 2015-10-14, Nr. 15152)
 56. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 4R-126 „Dėl leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 4R-181 (TAR, 2015-11-02, Nr. 17401) 
 57. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 4R-241 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4R-212 (TAR, 2015-12-28, Nr. 20407)
 58. Dėl techninės priežiūros mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 147 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-104 (TAR, 2016-06-17, Nr. 17204)
 59. Dėl formų tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 4R-196 (TAR, 2016-10-24, Nr. 25561)
 60. Dėl eksperimentinių orlaivių registravimo, tinkamumo skraidyti ir jų pilotavimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-214 (TAR, 2016-11-04, Nr. 26298)
 61. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 4R-126 „Dėl leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 4R-147 (TAR, 2017-10-05, Nr. 15827)
 62. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-214 „Dėl eksperimentinių orlaivių registravimo, tinkamumo skraidyti ir jų pilotavimo“ pakeitimo, 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-187 (TAR, 2017-12-19, Nr. 20415)
 63. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4R-150 „Dėl civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4R-189 (TAR, 2018-01-09, Nr. 352)
 64. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 4R-227 „Dėl išimčių pagal reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 4R-1 (TAR, 2018-01-05, Nr. 261)
 65. Dėl formų tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 4R-7 (TAR, 2018-01-11, Nr. 450)
 66. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 4R-11 (TAR, 2018-01-15, Nr. 616)
 67. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 4R-97 „Dėl ultralengvųjų orlaivių pilotų licencijavimo bei mokymo įstaigų akreditavimo“ pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 4R-20 (TAR, 2018-01-30, Nr. 1427)

Tinkamumo skraidyti direktyvos

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-27 16:34:17
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.