Civilinės aviacijos administracija - Komisijos ir darbo grupės

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Komisijos ir darbo grupės

CAA komisijos  ir darbo grupės

 1. Korupcijos prevencijos komisija
 2. Atsargų (degalų) nurašymo komisija
 3. Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas
 4. Dokumentų ekspertų komisija
 5. Leidimų dirbti kitą darbą suteikimo komisija
 6. Numeruotų apskaitos blankų nurašymo komisija
 7. Reprezentacinių išlaidų nurašymo komisija
 8. Strateginio planavimo komisija
 9. Leidimų dirbti nuotolinį darbą suteikimo komisija
 10. Valstybės kapitalo investicijų komisija
 11. Viešųjų pirkimų komisija
 12. Turto nurašymo komisija
 13. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija
 14. KVS audito darbo grupė
 15. Valstybės kapitalo investicijų komisija
 16. LR Civilinių orlaivių registro veiklos tęstinumo valdymo grupė
 17. LR Civilinių orlaivių registro veiklos atkūrimo grupė
 18. CAA informacinės sistemos diegimo priežiūros komitetas
 19. Civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo komisija
 20. Oro susisiekimo licencijavimo komisija
 21. Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo komisija
 22. CAA kokybės vadybos sistemos diegimo koordinacinė grupė

   

Tarptautinės komisijos ir darbo grupės, kuriose dalyvauja CAA darbuotojai

 1. Europos centrinio klausimų banko (ECQB) ekspertų darbo grupė
 2. Europos Sąjungos šalių narių skrydžio įgulų licencijavimo reikalavimų įdiegimo (FCL-IF) darbo grupė
 3. Eurokontrolės Europos aviacijos krizių koordinacinė grupė (EACCC- European Aviation Crisis Coordination Cell)
 4. EASA-EU Nacionalinių tęstinės stebėsenos koordinatorių tinklo ( Network of National Continuoues Monitoring Coordinator – NCMC)
 5. Europos Komisijos Aviacijos saugos komitetas
 6. Europos Komisijos EASA komiteto
 7. EASA Valdančiosios tarybos
 8. EASA nacionalinis standartizavimo koordinatorius
 9. Europos Sąjungos šalių narių Aviacijos medicinos skyrių vadovų darbo grupė (European Aviation Authorities‘ Chief Medical Officers‘ Forum)
 10. Europos Sąjungos šalių narių skrydžio įgulų licencijavimo reikalavimų įdiegimo aviacijos medicinoje (MEG – Medical Expert Group) darbo grupė
 11. Europos Sąjungos šalių narių skrydžio įgulų licencijavimo reikalavimų standartizacijos klausimais įdiegimo medicinos srityje Nacionalinių koordinatorių darbo grupė (National Coordinators for Flight Crew Licensing/Medical Group)
 12. Nuolatinis Europos Komisijos aviacijos saugumo komiteto posėdis
 13. ECAC saugumo forumas
 14. Europos Komisijos krovinių ir pašto, gabenamų oru darbo grupė
 15. Bendro dangaus komitetas (single sky committee)
 16. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko nacionalinių institucijų koordinacinis komitetas
 17. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko taryba
 18. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko komitetai
 19. Oro navigacijos informacijos kokybės priežiūros organizacijų (ADQ regulators) darbo grupė
 20. Perėjimo nuo oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo prie oro navigacijos informacijos vadybos link plataus informacijos valdymo darbo (AIM SWIM) darbo grupės
 21. EASA agentūros inicijuota TAG ADR (Tematic Advisory Group - Aerodromes) –Teisėkūros patarėjų aerodromų (teminė) darbo grupė
 22. EASA Thematic Advisory Groups (TAGs)
 23. Teisėkūros patarėjų skrydžių priežiūros (teminė) darbo grupė
 24. European Safety Steering Group (SAFA koordinatorių susitikimai ) 
 25. Network of Analysts    
 26. ECCAIRS Steering Committee  EK &
 27. Safety Collaboration Assistance Network (SCAN)      
 28. Third country operators (TCO) authorizations
 29. Focal Point for the online AOC register
 30. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, kuris nustato bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, priežiūros darbo grupė
 31. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (Iš nacionalinių priežiūros institucijų atstovų darbo grupė (ECAC)
 32. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 (IV skyrius – dėl oro susisiekimo kainų ir tarifų) darbo grupė
 33. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2009/12/EB dėl oro uostų mokesčių nuolatinė darbo grupė
 34. Eurokontrolės maršruto rinkliavų biuro darbo grupė (Route Charges Office Working Group)
 35. EK įsteigta nacionalinių priežiūros institucijų platforma, ONPT Veiklos rezultatų darbo grupė (NCP Performance Working Group)   Baltijos funkcinio oro erdvės bloko Strateginio, ekonominio ir veiklos rezultatų komitetas
 36. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko atsakingas asmuo dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko Veiklos rezultatų plano    
Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-23 22:32:59
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.