Civilinės aviacijos administracija - Orlaiviai

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Orlaiviai

Paslaugų aprašymas

 1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registravimas, laikinas registravimas, perregistravimas, registracijos panaikinimas (Rinkliavos už Orlaivių skyriaus teikiamas paslaugas eurais)
 2. Gamybos organizacijų patvirtinimas ir nuolatinė priežiūra (Rinkliavos už Orlaivių skyriaus teikiamas paslaugas eurais)
 3. Techninės priežiūros mokymo organizacijų sertifikavimas ir priežiūra (Rinkliavos už Orlaivių skyriaus teikiamas paslaugas eurais)
 4. Aviacijos specialistų orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalį išdavimas (Rinkliavos už Orlaivių skyriaus teikiamas paslaugas eurais)

Paraiškos, blankai

1. Orlaivių tinkamumo skraidyti blankai / Airworthiness forms

 1. EASA 2 forma (145, MG, MF dalių patvirtinimas)
 2. EASA 4 forma  
 3. EASA 6 forma   (Atnaujinta forma 2015 m.)
 4. EASA 6F forma  (Atnaujinta forma 2015 m.)
 5. EASA 13 forma  (Atnaujinta forma 2015 m.)
 6. Paraiška išduoti leidimą orlaivio specialiajam skrydžiui
  / Application for the issue for an aircraft  special flight permit
 7. Paraiška išduoti / pratęsti specialųjį orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą / 

  Application for issuance / extension of a special certificate of airworthiness (DOC PDF) (Atnaujinta forma 2018 m.)

 8. Paraiška išduoti orlaivio eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimą / Application for issue of an export certificate of airworthines(Atnaujinta forma 2015 m.)

 9. Orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašas
  / Aircraft life limited components and additional inspections record
   (Atnaujinta forma 2015 m.)
 10. Paraiška orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimui / tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimui ir / arba tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimui gauti 
  / Application for issue of a certificate of airworthiness / Restricted certificate of airworthiness and / or airworthiness review certificate
   (Atnaujinta forma 2016 m.)
 11. Paraiška registruoti orlaivį
 12. Paraiška registruoti ELT švyturį (406 MHz COSPAS-SARSAT avarinio švyturio registravimo kortelė) (Atnaujinta forma 2015 m.)
 13. Orlaivio tinkamumo skraidyti direktyvų ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkačių dokumentų įvykdymo sąrašas (Atnaujinta forma 2015 m.)
  / Aircraft airworthiness directives and mandatore service bulletins or compatible documents compliance record
 14. Orlaivio/orlaivio komponento modifikacijos tvirtinimas / Approval of the modification of aircrfat/ aircraft moponent
 15. Paraiška Leidimui skristi gauti pagal 21 dalies reikalavimus / Application for Part 21 Permit to Fly
 16. Paraiška tvirtinti Leidimo skristi sąlygas / Application for approval of flight condition for a Permit to Fly
 17. Leidimo skristi sąlygų tvirtinimo forma / Flight condition for a Permit to fly - Approval Form
 18. Leidimas skristi / Permit to fly
 19. Orlaivio techninės priežiūros programos šablonas
 20. Rekomendacija išduoti oro baliono tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą (Nauja forma 2015 m.)
 21. Rekomendacija išduoti orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą (Nauja forma 2015 m.)
 22. Prašymas patvirtinti ELA1 inspektoriaus kvalifikaciją (Nauja forma 2015 m.)


2. Paraiškų blankai techninės priežiūros specialistams / Maintenance licensing forms    

3. Paraiškų blankai techninės priežiūros mokymo organizacijoms / Maintenance training organisations forms

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-05 15:55:35
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.