Civilinės aviacijos administracija - Ūkio subjektų priežiūra

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Ūkio subjektų priežiūra
  Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio priežiūros subjektai

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas


Ūkio subjektų veiklos patikrinimai

Ūkio subjektų veiklos priežiūros vertinimo kriterijų reikšmės


Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo IV skirsnio 36 7 straipsnio įgyvendinimas

CAA priimtų sprendimų apskundimo tvarka

  • CAA priimti nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.


Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų 

  • 2013 m. Civilinės aviacijos administracija prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“.
  • Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įmonių veiklos priežiūrai yra taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. reglamentas Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių. Šio reglamento preambulės 5 punktas nustato, kad „Licencijas oro susisiekimui vykdyti išduodančios valdžios institucijos turėtų reguliariai tikrinti finansinę oro vežėjų būklę, siekdamos užtikrinti, kad būtų nuolat kontroliuojama, ar visi Bendrijos oro vežėjai vykdo licencijų oro susisiekimui vykdyti reikalavimus. Dėl to Bendrijos oro vežėjai turėtų teikti reikiamą informaciją apie savo finansinę būklę, ypač per pirmuosius dvejus veiklos metus, nes tai yra labai svarbus laikotarpis, per kurį paaiškėja, ar oro vežėjas pajėgus išsilaikyti rinkoje. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, kylančio dėl nacionaliniu lygiu skirtingai taikomų taisyklių, būtina sustiprinti valstybių narių vykdomą visų Bendrijos oro vežėjų finansinės būklės priežiūrą."

Ūkio subjektų  veiklos priežiūros pertvarkos priemonės (LR ūkio ministerijos parengta vaizdo medžiaga)

Viešojo administravimo paslaugų vertinimo apklausa

Dažnai užduodami klausimai ir konsultavimas

 

inspect.ukmin.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-07 15:19:42
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.