Civilinės aviacijos administracija - Teisės aktai aviacijos medicinos klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Aviacijos medicina > Teisės aktai
  Teisės aktai aviacijos medicinos klausimais
 • Šiame sąraše teisės aktai ir jų pakeitimai išdėstyti pagal jų įsigaliojimo datą.
 • Paspaudę  teisės akto nuorodą, atsidariusiame puslapyje matysite visus to dokumento pakeitimus vienoje vietoje.

Lietuvos Respublikos

 1. Dėl aviacijos medicinos centro įsteigimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-471 (Žin., 2004, Nr.105-3908)
 2. Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 4R-178 (Žin., 2006, Nr. 97-3797)  (negalioja 1 punktas, TAR: 2014-04-14 Nr. 2014-04427)
 3. Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2008, 78-3091) (JAR-FCL 3) (reikalavimai skrydžių vadovų Europos 3 klasės sveikatos pažymėjimams anglų ir lietuvių kalbomis)
 4. Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarkos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008  m.  spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-215 (negalioja nuo 2015 m. birželio 1 d.)
 5. Dėl orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010  m. birželio 2  d. įsakymas Nr.  V-501 (Žin., 2010, 67-3358
 6. Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 4R-90 (Žin.,  2011, Nr. 43-2068)
 7. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4R-177 "Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 4R-156 (Žin., 2012, Nr.67-3444)
 8. Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 4R-260 (Žin., 2011, Nr.131-6265)
 9. Dėl 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, taikymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-298 (Žin., 2012, Nr. 52-2599)
 10. Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.4R-269 (Žin., 2012, Nr.129-6528)
 11. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 "Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4R-245 (žin., 2013, Nr.118-5969)
 12. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4R-177 "Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo" papildymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 4R-262 (Žin., 2013, Nr.121- 6170)
 13. Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 4R-56 (TAR: 2014-04-14 Nr. 2014-04427)
 14. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. 11 d. įsakymas Nr. 4R-161 (TAR: 2014-12-01 Nr. 2014-18266) 
 15. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 d. kovo 17 d. įsakymas Nr. 4R-44 (TAR, 2015-03-18, Nr.2015-03923)
 16. Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-74 (TAR, 2015-04-28, Nr. 6427) (nauja redakcija)
 17. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 “Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 4R-83 (TAR, 2015-07108)
 18. Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 “Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 4R-173 (TAR, 2015-10-12, Nr. 15030)
 19. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 “Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4R-215 (TAR, 2016-01-08, Nr. 440)
 20. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 “Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 4R-219 (TAR, 2016-01-11, Nr. 465)
 21. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 „Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 4R-22 (TAR, 2016-02-25, Nr. 3680)
 22. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr.4R-74 „Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-68 (TAR, 2016-04-12, Nr. 8687)
 23. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4R-74 “Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 4R-231 (TAR, 2016-11-30, Nr. 27838)
 24. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 “Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-233 (TAR, 2016-11-30, Nr. 27841)
 25. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr.4R-56 “Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-234 (TAR, 2016-11-30, Nr. 27842)
 26. Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4R-6, (TAR, 2017-01-26, Nr. 1462)  
 27. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4R- pakeitimo 6, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 4R- 105 (TAR, 2018-07-27, Nr. 12516)
 28. Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4R–6 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo“ pakeitimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 2-113 (TAR, 2019-06-06, Nr. 9207) 


Europos Sąjungos

 1. 2018 m. liepos 4 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91
 2. 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.) (lietuvių k.)
 3. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjmų taisyklės (anglų k.) (lietuvių k.)
 4. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)
 5. 2012 m. kovo 30 d. Komisijos  reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (lietuvių k.) (anglų k.)

 6. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl FCL dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2011/016/R  (anglų k.) (lietuvių k.)

  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl CC dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. gruodžio 15 d. 
  sprendimu Nr. 2012/005/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl ARA dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. 
  sprendimu Nr. 2012/006/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl ORA dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 
  2012/007/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl MED dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2011/015/R (
  anglų k.) (lietuvių k
  .) 

 7. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 konsoliduota versija (anglų k., 2015)

 8. 2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.)

 9. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340 2015 m. vasario 20 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (anglų k.)

 10. Opinion No 09/2016

 11. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/27 2018 m. gruodžio 19 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (lietuvių k.; anglų k.)

 12. Easy Access Rules for Medical Requirements 2019

 13. EN to Decision 2019-002-R

 14. Annex I to ED Decision 2019-002-R

 15. Annex II to ED Decision 2019-002-R (final rectified version on 8.2.2019)

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-13 09:25:20
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.