Civilinės aviacijos administracija - Forma: Pranešimas apie RNS saugos įvykį

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
Pranešimas apie RNS saugos įvykį
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam   

VISA ŠIAME PRANEŠIME PATEIKTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI. ASMENŲ VARDAI, PAVARDĖS IR ADRESAI NIEKUR NEREGISTRUOJAMI IR NAUDOJAMI TIK AVARIJŲ IR INCIDENTŲ PREVENCIJAI, O NE KALTEI AR ATSAKOMYBEI NUSTATYTI

Šioje dalyje nurodyti duomenys nebus registruojami, o naudojami tik detalizuoti įvykio aplinkybes

Darbovietės
adresas:   

Telefonai    

Kontaktinis
telefonas    

Vardas        

Pavardė      


                                           INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ

1. Įvykio kategorija

Avarija     Incidentas      Procedūrinis     Gedimas          Pavojus

2. Vieta

3. Data              

4. Laikas        

5. Trukmė

6. Priemonė  (ryšių / navigacijos / stebėjimo / kita)

 

7. Paveiktos paslaugos (skrydžių valdymo / erdvės / prieigų / aerodromo radaro / pocedūrinės / skrydžių informacijos ATIS)

 

8. Įrenginys/gamintojas

 

9. Dažnis

10. Šaukinys 

11. Įrenginio pozicija

12. Įrenginio eksploatacijos režimas (veikiantis / neveikiantis / rezervinis / pagrindinis / bandomas) 

13. Įrenginio statusas  (planuojamas / neplanuojamas sustabdymas / veikiantis / neveikiantis / nukrypimai / eilinis / neeilinis remontas, modifikacija / pakeitimas)

14. Ankstesni gedimai / įvykiai (taip / ne / nežinoma)      

15. Oras-Žemė ryšių dažnis. Radaras

 

16. Įvykio aprašymas

 

17. Objektyvios kontrolės priemonių panaudojimas (taip / ne / detalės)

 

18. Ar informacija verta platinimo saugos užtikrinimo sumetimais (taip / ne)

19. Darbo pradžios laikas ir pamainos trukmė

20. Data

           

21. Kiti veiksmai fiksuojant įvykį (įrašai žurnaluose / pranešimai)

 

Užpildytą formą Civilinės aviacijos administracijai taip pat galite pateikti ir kitu jums patogiu būdu: faksu (+370 5) 273 92 37 arba elektroniniu paštu occurrence@caa.lt

INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.