Civilinės aviacijos administracija - Oro transporto keleivių teisės

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Oro transporto keleivių teisės
  Oro transporto keleivių teisės

SVARBŪS PRANEŠIMAI


2018 m. liepos 19 d.

Civilinės aviacijos administracijos  pranešimas Ryanair keleiviams

 

  

Ryanair pranešė, kad 2018 m. liepos 25 – 26 dienomis dėl lėktuvo įgulų streiko bus atšaukta apie 600 skrydžių.

 

Gali būti atšaukta dalis Ryanair skrydžių į Vilniaus ir Kauno oro uostus bei iš jų. Atsižvelgdama į numatomą Ryanair skrydžių atšaukimą Civilinės aviacijos administracija primena keleiviams jų teises, kurias jie turi pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

 

1. Atšaukęs skrydį Ryanair turi informuoti skrydžio keleivius apie atšaukimą ir suteikti jiems galimybę pasirinkti:

 

a) atsisakyti skrydžio ir per septynias dienas atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą;

 

b) kaip galima greitesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis;

 

c) nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis kitu keleiviui patogiu laiku, jeigu yra vietų.

 

 

Pastabos:

 

i) Kai oro vežėjas nepasiūlo keleiviui rinktis atgauti sumokėtą sumą ar būti nukreiptam kitu maršrutu, bet vienašališkai nusprendžia keleiviui grąžinti sumokėtą sumą, keleivis turi teisę atgauti papildomą sumą, atitinkančią naujo panašių sąlygų kelionės bilieto kainos skirtumą. Keleiviai turėtų išsaugoti visas patirtas išlaidas patvirtinančias sąskaitas savo ieškiniui dėl žalos atlyginimo paremti.

 

ii) Kai oro vežėjas gali įrodyti, kad su keleiviu susisiekė ir siekė suteikti Reglamento Nr. 261/2004 8 straipsnyje reikalaujamą pagalbą, tačiau, nepaisydamas to, keleivis pats pasirūpino savimi ir nukreipimo kitu maršrutu reikalais, oro vežėjas gali daryti išvadą, kad jis neatsakingas už papildomas keleivio patirtas išlaidas ir gali nuspręsti jų nekompensuoti.

 

2. Ryanair informuodamas keleivius apie skrydžio atšaukimą turi pateikti jiems informaciją apie keleivių teises pagal Reglamentą Nr. 261/2004.

 

3. Nagrinėjamoje situacijoje Ryanair neprivalės mokėti kompensacijos keleiviams pagal Reglamento Nr.  261/2004 7 straipsnį, kadangi minėti skrydžiai atšaukiami dėl orlaivio įgulos streiko, kuris pagal reglamento preambulės 14 dalį laikytinas ypatinga aplinkybe.

 

 

 

2017 m. rugsėjo 26 d.

Svarbi informacija keleiviams dėl skundų pateikimo!

 


Primename, kad visais skrydžio sutrikimo atvejais keleiviai, gindami savo, kaip keleivio, teises, pirmiausia turi raštu kreiptis į skrydį vykdžiusį oro vežėją ir sulaukti jo atsakymo.

 

Oro vežėjas turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pretenzijos gavimo, raštu atsakyti keleiviui.

 

Jeigu oro vežėjas į pateiktą  pretenziją neatsako per 4-6 savaites arba atsako, tačiau, keleivio nuomone, oro vežėjas nepagrįstai atsisako tenkinti jo reikalavimus, keleivis gali kreiptis ir pateikti skundą Reglamento Nr. 261/2004 įgyvendinimą prižiūrinčiai institucijai priklausomai nuo to, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Lietuvoje tai - Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

 

Į CAA keleivis turėtų kreiptis tik tuo atveju, jeigu jo skrydis buvo atidėtas / atšauktas iš Lietuvos oro uosto ir keleivis jau yra kreipęsis į oro vežėją.

  

Atkreipiame dėmesį, kad oro vežėjui siunčiamos elektroninės užklausos, kurios kaip kopijos  pridedamos ir CAA (CC), yra nenagrinėjamos ir  atsakymas į jas neteikiamas.

 

Taip pat, rašant pretenziją atsakingai priežiūros institucijai, yra svarbu trumpai ir aiškiai išdėstyti situaciją, pridėti susirašinėjimo su oro vežėju ir skrydžio bilietų kopijas.  Pretenziją turi pasirašyti visi besikreipiantys suaugę asmenys.

  

CAA nenagrinėja skundų, jeigu jie pateikti netinkamai, trūksta visų reikalingų dokumentų ir keleivis dar nėra kreipęsis į oro vežėją.

  

Visų už Reglamento Nr. 261/2004 priežiūrą atsakingų institucijų kontaktų sąrašas.2016 m. balandžio 14 d.

Seminaras kelionių agentūroms ir kelionių organizatoriams, parduodantiems oro susisiekimo paslaugas


2016 m. balandžio 14 dieną Civilinės aviacijos administracija rengia informacinį seminarą„Informavimas apie oro susisiekimo kainas. Kitos svarbios informacijos pateikimas oro transporto keleiviams“. Seminare bus nagrinėjami vartotojų informavimo apie oro susisiekimo kainas, skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir kiti teisiniai reikalavimai, apžvelgta, kaip praktiškai laikomasi minėtų reikalavimų skelbiant bilietų kainas ir parduodant bilietus internetu. Seminaro dalyviai bus supažindinti su administracine atsakomybe už netinkamai vartotojams pateikiamą informaciją. Seminaras skirtas kelionių agentūroms ir kelionių organizatoriams, parduodantiems oro susisiekimo paslaugas.

Seminaras vyks Civilinės aviacijos administracijoje, adresu Rodūnios kelias 2, Vilniuje, V aukšte. Pradžia 13 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti seminare ir registruotis pranešant apie dalyvavimą elektroniniu paštuvirginija.zegunyte@caa.lt arba telefonu 8 5 2739116.

 

Seminaras „Informavimas apie oro susisiekimo kainas. Kitos svarbios informacijos pateikimas oro transporto keleiviams“

 

Darbotvarkė:

 

12:45 Dalyvių registracija.

 

13:00 Pranešimas. Informavimo apie oro susisiekimo kainas ir tarifus reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1108/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių IV skyrių. Atsakomybė už informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus arba jų taikymo sąlygų pažeidimą.

 

13:20 Pranešimas. Pagrindinių vežimo sąlygų pateikimas vartotojams pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintas Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisykles.


13:40 PranešimasKeleivių informavimas apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę pagalEuropos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę III skyriųAtsakomybė už reikalavimo informuoti apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę pažeidimą.

 

14:00 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešimas.

 

14:20–15:00 Klausimai ir diskusijos.

 2015 m. lapkričio 9 d. 

Informacija  keleiviams, turintiems Estonian Air AS bilietus

 

 

Nuo lapkričio 10 d. keleiviai gali gauti informaciją apie Estonian Air AS bankrotą ir žalos atlyginimo tvarką Estonian Air AS tinklalapyje www.estonian-air.ee arba susisiekę su Estijos vartotojų apsaugos taryba (el. Paštas EA@TKA.ee, informacijos tarnybos numeris +372 6201 707).

 

 

2015 m.  lapkričio 3 d. 

Perspėjame keleivius dėl klaidinančių pasiūlymų gauti kompensacijas 


Pastaruoju metu Civilinė aviacijos administracija (toliau – CAA) gauna keleivių paklausimus dėl įmonės OroSkundas, kuri siūlosi atstovauti keleivius ir teigia, kad bendradarbiaudama su CAA, padės keleiviams gauti kompensacijas iš aviakompanijų dėl skrydžių nesklandumų.

Pabrėžiame, kad CAA nebendradarbiauja su jokiomis įmonėmis ar konsultantais keleivių teisių klausimais ir neperduoda joms keleivių duomenų ar kitos susijusios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad keleiviai turi galimybę ginti savo kaip keleivių teises nemokamai pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 nuostatas, kreipdamiesi į atsakingą instituciją. Paskirtoji institucija Lietuvoje yra CAA. Jei skundžiamasi dėl įvykio, kuris atsitiko kitoje Europos Bendrijos šalyje, tada reikėtų kreiptis į tos šalies atitinkamą instituciją. Keleiviai turi teisę tokią pretenziją siųsti ir CAA, tokiu atveju jų skundas bus perduotas nagrinėti pagal kompetenciją kitos šalies atsakingai institucijai.2015 m. rugsėjo 17 d.

Pranešimas bankrutuojančios UAB „Air Lituanica“ keleiviams dėl kreditorinių / finansinių reikalavimų pareiškimo


Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Air Lituanica“ (įm. k. 302792426) ir minėtos bendrovės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Baklis“ (įm. k. 134335280; Kęstučio g.   Nr. 60-2, Kaunas; tel. Nr. ir faksas (8 37) 331945).

Visi bankrutuojančios UAB „Air Lituanica“ keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti ir kurie neatgavo pinigų už nepanaudotus skrydžio bilietus, turi raštu, laisva forma pareikšti finansinius / kreditorinius reikalavimus paskirtajam bankroto administratoriui UAB „Baklis“  iki 2015 m. spalio 23 d.  

Reikalavime turi būti nurodyta:

1. Keleivio pavardė, vardas, asmens kodas;
2. Jei už bilietus mokėjo kitas, nei keleivis, asmuo, to asmens vardas ir pavardė;
3. Mokėtojo tikslus pašto adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
4. Keleivio (ir mokėtojo, jeigu už bilietus mokėjo kitas, nei keleivis, asmuo) banko sąskaitos duomenys: sąskaitos numeris, Swift kodas, banko pavadinimas);
5. Nurodytas tikslus finansinis / kreditorinis reikalavimas (už bilietą ar bilietus mokėta suma ir, jeigu pagal įstatymus priklauso, kompensacijos dydis);
6. Kiti dokumentai, tai yra, kartu su reikalavimu turi būti siunčiami jį pagrindžiantys dokumentai (skrydžio bilietai arba elektroniniai bilietai ir mokėjimą už bilietus patvirtinantys dokumentai: sąskaitos, mokėjimo kvitai ar kt.)

Pasirašytas finansinis / kreditorinis reikalavimas turi būti siunčiamas paštu arba pristatomas adresu: UAB „Baklis“, Kęstučio g. 60-2, LT-44304 Kaunas.


 

 

 

 

 2005 m. vasario 17 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

Šio teisės akto tikslas yra užtikrinti, kad keleiviais būtų tinkamai pasirūpinta iškilus kelionės nesklandumams, t.y. būtų suteikta bent minimali būtina pagalba.
Civilinės aviacijos administracija yra paskirtoji įstaiga, atsakinga už Reglamento įgyvendinimo priežiūrą Lietuvos Respublikoje. Kitų šalių atsakingų institucijų kontaktus galite rasti čia. 

 

Apie Reglamentą (EB) Nr. 261/2004:

Patarimai įsigyjant bilietą (atnaujinta)
Elektroninis bilietas
Bagažo vėlavimas arba dingimas
Žala, patirta dėl vėlavimo

Aktualūs teisės aktai:

 

Naudingos nuorodos:

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-19 16:21:55
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.