Civilinės aviacijos administracija - Naujienos:Patvirtinti nauji civilinės aviacijos teisės aktai

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
2018-03-12  

Patvirtinti nauji civilinės aviacijos teisės aktai

 1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 73 (TAR, 2018-01-26, Nr. 1208)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 74 (TAR, 2018-01-26, Nr. 1211)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-62 (TAR, 2018-02-09, Nr. 2102)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 3-86 (TAR, 2018-02-22, Nr. 2781)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 3-36/V-97 (TAR, 2018-01-30, Nr. 1348)
 6. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 4R-227 „Dėl išimčių pagal reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 4R-1 (TAR, 2018-01-05, Nr. 261)
 7. Dėl formų tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 4R-7 (TAR, 2018-01-11, Nr. 450)
 8. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 4R-11 (TAR, 2018-01-15, Nr. 616)
 9. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 4R-19 (TAR, 2018-01-30, Nr. 1389)
 10. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 4R-97 „Dėl ultralengvųjų orlaivių pilotų licencijavimo bei mokymo įstaigų akreditavimo“ pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 4R-20 (TAR, 2018-01-30, Nr. 1427)
 11. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-268 „Dėl pažymėjimų asmenims, atsakingiems už praktinį skrydžių vadovų mokymą, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d.  įsakymas Nr. 4R-25 (TAR, 2018-02-01, Nr. 1644)
 12. Dėl nesutarimų dėl oro uosto rinkliavų sistemos sprendimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 4R-30 (TAR, 2017-02-28, Nr. 3221)
 13. Dėl Civilinės aviacijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-99 „Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 4R-40 (TAR, 2018-03-12, Nr. 3819)
Savivaldybių informacija
 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A-295 „Dėl Kauno miesto savivaldybės objektų ar zonų, virš kurių ar aplink kuriuos draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A-144 (TAR, 2018-01-17, Nr. 730)
 2. Dėl Marijampolės savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų marijampolės savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios, Marijampolės savivaldybės Tarybos 2018 m sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-13 (TAR, 2018-01-31, Nr. 1507)
 3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-459 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-180 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo“ pakeitimo ir papildymo“ panaikinimo, Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. B-TS-988 (TAR, 2018-02-28, Nr. 3172)
 
Atgal   Spausdinti  

INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.