Civilinės aviacijos administracija - Apie leidimus vykdyti oro susisiekimą

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Apie leidimus vykdyti oro susisiekimą
Leidimo ir paraiškos vykdyti oro susisiekimą formos
 
 
CAA direktorius, vykdydamas LR Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 2.4 punkto nuostatas 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 4R-80 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių įgyvendinimo“, patvirtino:
1.1. laikino leidimo vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą A formą;
1.2. leidimo vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą B formą;
1.3. paraiškos vykdyti nereguliarųjį (-iuosius) skrydį (-ius) C formą;
     1.4. leidimo vykdyti nereguliarųjį (-iuosius) skrydį (-ius) D formą.
Įsakyme taip pat nurodyta, kad C ir D formos turi būti pildomos lietuvių arba anglų kalba.
Įsakymas įsigaliojo 2004 m. gegužės 21 d.
 
 
    Būtinieji dokumentai ir informacija gauti leidimą vykdyti oro susisiekimą*
 
   
    Reguliarusis oro susisiekimas
 
Leidimus Lietuvos ir užsienio valstybių oro vežėjams vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) iš jos išduoda Civilinės aviacijos administracija laikydamasi Lietuvos Respublikos tarptautinėse dvišalėse sutartyse nustatytų sąlygų.
Oro vežėjai, prieš pradėdami vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą, privalo pateikti Civilinės aviacijos administracijai šiuos dokumentus ir informaciją:
1.   skrydžių tvarkaraštį;
2.   siūlomus vežimo tarifus ir jų taikymo sąlygas;
3.  duomenis apie susisiekimui naudojamų orlaivių tipus, jų talpą, nacionalinę priklausomybę ir registravimo ženklus;
4.   civilinės atsakomybės, keleivių, bagažo ir krovinių draudimo pažymėjimus;
5.   naudojamų orlaivių triukšmo pažymėjimus ir tinkamumo skraidyti pažymėjimus;
6.   oro vežėjo pažymėjimą;
7.   oro vežėjo licenciją.
 
Civilinės aviacijos administracija gali pareikalauti ir papildomų dokumentų ar informacijos.
Oro vežėjai, vykdantys reguliarųjį oro susisiekimą, ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kito sezono pradžios (vasaros sezono pradžia – paskutinis kovo sekmadienis; žiemos sezono pradžia – paskutinis spalio sekmadienis) turi pateikti Civilinės aviacijos administracijai skrydžių tvarkaraštį. Toks pat reikalavimas taikomas ir keičiant skrydžių tvarkaraščius.
Apie numatomą skrydžio nukrypimą nuo skrydžių tvarkaraščio, atsisakymą skristi, maršruto pakeitimą, taip pat apie papildomus skrydžius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki skrydžio būtina pranešti Civilinės aviacijos administracijai ir gauti jos leidimą tai pakeisti.
 
    Nereguliarusis oro susisiekimas
 
Leidimus komerciniams skrydžiams su nutūpimu Lietuvos Respublikos teritorijoje išduoda Civilinės aviacijos administracija. Leidimas galioja tik jame nurodytam skrydžių skaičiui bei jame nurodytam laikui.
Oro vežėjai, norėdami vykdyti nereguliarųjį skrydį, privalo pateikti Civilinės aviacijos administracijai šiuos dokumentus ir informaciją:
1.   paraišką vykdyti nereguliarųjį skrydį (CAA direktoriaus 2004-04-28 įsakymu Nr. 4R-80 patvirtinta C forma);
2.   orlaivio registravimo pažymėjimo kopiją;
3.   orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo kopiją;
4.   orlaivio triukšmo pažymėjimą;
5.   civilinės atsakomybės, keleivių, bagažo ir krovinių draudimo pažymėjimus;
6.   oro vežėjo pažymėjimą;
7.   oro vežėjo licenciją.
 
Paraišką turi pateikti oro vežėjas, faktiškai naudojantis orlaivį, ar jo įgaliotas asmuo. Apie kiekvieną paraiškoje nurodytų duomenų pakeitimą būtina raštu pranešti Civilinės aviacijos administracijai ir gauti jos leidimą tuos duomenis pakeisti.
Rašytinė paraiška turi būti pateikiama Civilinės aviacijos administracijai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki skrydžio dienos. Paraiška turi būti rašoma lietuvių arba anglų kalba.
Civilinės aviacijos administracijos išduoti leidimai skrydžiams galioja 4 valandas iki numatyto išskridimo laiko ir 48 valandas po jo.
 
Nekomerciniai skrydžiai 
 
Bendrosios aviacijos užsienio šalių orlaivių skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir iš jos leidimo nereikia. Ši nuostata netaikoma užsienio šalių valstybės orlaiviams. LR susisiekimo ministro 2004 m. birželio 8 d. įsakymu  nustatytos skrydžių kategorijos, kai nereikia leidimo.
 

* Šie reikalavimai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentui (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į bendrijos vidaus maršrutus
Paskutinis atnaujinimas: 2008-11-13 20:25:41
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.