Civilinės aviacijos administracija - Teisės aktai aerodromų priežiūros klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Teisės aktai aerodromų priežiūros klausimais
 • Šiame sąraše teisės aktai ir jų pakeitimai išdėstyti pagal jų įsigaliojimo datą.
 • Paspaudę teisės akto nuorodą, atsidariusiame puslapyje matysite visus to dokumento pakeitimus vienoje vietoje

Europos Sąjungos

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 1108/2009 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB  (anglų k.) (lietuvių k.)Įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos Seimas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas Nr. VIII-2066 (Žin., 2000, Nr. 94-2918)
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 1996 m. kovo 19 d. įstatymas Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788)
 3. Lietuvos Respublikos  triukšmo valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. spalio 26 d. įstatymas Nr. IX-2499 (Žin., 2004, Nr. 164-5971)

LR Vyriausybės

 1. Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22-652
 2. Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 (Žin., 2003, Nr. 33-1378)
 3. Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 (Žin., 2004, Nr. 159-5800)
 4. Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 872 (Žin., 2008, 105-4031)
 5. Dėl aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 625 (Žin., 2012, Nr.64-3237)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1048 (TAR, 2015-10-08, Nr. 14915)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1049 (TAR, 2015-10-08, Nr. 14916)
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1303 (TAR, 2015-12-21, Nr. 20008)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1378 „Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1304 (TAR, 2015-12-21, Nr. 20009)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 73 (TAR, 2018-01-26, Nr. 1208)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 74 (TAR, 2018-01-26, Nr. 1211) 

LR susisiekimo ministerijos

 1. Dėl civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 21 d. įsakymas  Nr. 58 (Žin., 2001, Nr.19-624)
 2. Dėl civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 85 (Žin., 2001, Nr.35-1204)
 3. Dėl antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymas  Nr. 3-144 (Žin., 2002, Nr.40-1510)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 (Žin., 2003, Nr. 33-1378)
 5. Dėl trumpojo kilimo ir tūpimo civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3-253 (Žin. 2006, Nr. 75-2879)  (Specialieji reikalavimai)
 6. Dėl antžeminių paslaugų savateikio AB „flyLAL – Lithunaian Airlines“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3-413 (Žin., 2007, Nr. 137-5620)
 7. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Smulkus urmas“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 3-85 (Žin., 2008, Nr. 35-1261)
 8. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB "Aviakuras" patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3-300 (Žin., 2010, Nr.55-2724)
 9. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB “Baltic Flight Academy” patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas  Nr. 3-643 (Žin., 2010, Nr. 129-6599)
 10. Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB “NAFTELF” patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3-732 (Žin., 2010, Nr. 148-7611)
 11. Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 3-164 (Žin., 2011, Nr. 36-1750)
 12. Dėl statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-506 (Žin., 2011, Nr. 109-5153) 
 13. Dėl darbo grupės sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3-548 (Žin., 2013, Nr. 114-5703)
 14. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3-85 "Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB "Smulkus urmas" patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3-641, (Žin., 2013, Nr. 133-6806)

LR susisiekimo ir kitų ministerijų

 1. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 42/69 (Žin., 2000, Nr.18-451) (Reikalavimai)
 2. Dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-96/D1-171 (Žin., 2007, Nr. 44-1692)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymas, Nr. 134/217 (Žin., 2001, Nr.37-1270)
 4. Dėl pasaulio sveikatos organizacijos chartijos "Transportas, aplinka ir sveikata" įgyvendinimo Lietuvoje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-564/D1-339/3-312 (Žin., 2005, Nr. 87-3276)
 5. Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų komisijai taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. Nr. V-787/D1-507/3-467 (Žin., 2005, Nr. 128-4621)
 6. Dėl normatyvinių aerodromų statybos techninių dokumentų , Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d.  įsakymas Nr. 169/137 (Žin., 1997, Nr.41-1028)

CAA

 1. Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 50 (Žin., 2001, Nr. 74-2618)
 2. Dėl oro navigacijos informacijos skelbimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 161 (Žin.,2003, Nr.3-95)
 3. Dėl oro uostų reikalavimų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 4R-193 (Žin., 2004, Nr. 159-5838)
 4. Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4R-206 (Žin., 2004, Nr. 166-6095)
 5. Dėl Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4R-139 (Žin., 2007, Nr. 75-2999)
 6. Dėl teisės aktų pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 4R-190 (Žin., 2008, Nr. 115-4400)
 7. Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo,  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4R-4 (Žin., 2009, Nr. 8-302)
 8. Dėl sukibimo koeficientų reikšmių nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 4R-41 (Žin., 2011, Nr. 23-1146)
 9. Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uostu maksimalių dydžių nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-79, (Žin., 2011, Nr.38-1851)
 10. Dėl Kauno aerodromo kilimo minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-299 (Žin., 2011, Nr. 144-6799)
 11. Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.4R-322 (Žin., 2011, Nr. 162-7727) 
 12. Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-313 (Žin., 2012, Nr.155-8049)
 13. Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-18 (Žin., 2013, Nr.9-412) (nauja redakcija)
 14. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. isakymas Nr.4R-12 (Teisės aktų registras: 2014-01-21 Nr. 2014-380)
 15. Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4R-176 (TAR, 2014-12-30, Nr. 2014-20935)
 16. Dėl civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 4R-99 (TAR, 2015-06-03, Nr. 8748)
 17. Dėl aerodromo sertifikavimo pagrindo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 4R-48 (priedai: KaunasVilnius)   
 18. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 4R-48 „Dėl aerodromo sertifikavimo pagrindo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-232 (priedas - Palanga)
 19. Dėl lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4R-18, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 4R-236 (TAR, 2016-11-30, Nr. 27839)
 20. Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4R-206, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 10 d. Nr. įsakymas 4R-59 (TAR, 2017-04-24, Nr. 6808)

  Kitų institucijų

 1. Dėl krašto apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1228 "Dėl Valstybinio žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio ar laivo avarijai Lietuvos Respublikos atsakomybės zonoje, plano patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymas  Nr. V-926 (Žin., 2009, Nr.119-5119)

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-30 17:04:26
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.