Civilinės aviacijos administracija - 2018 m.

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  2018 m.

Direktorius Joris Gintilas


 1. Siekiant efektyvinti ir optimizuoti civilinės aviacijos priežiūros sistemą Lietuvoje, pagal kompetenciją ir suteiktų įgaliojimų ribose, asmeniškai koordinuoti CAA reorganizavimą prijungimo būdu prie Lietuvos transporto saugos administracijos ir dalies CAA funkcijų civilinės aviacijos priežiūros srityje perdavime Kelių ir transporto tyrimų institutui.
 2. Siekiant pagerinti Lietuvos aviacijos verslo sąlygas ir sudaryti platesnes galimybes Lietuvos Respublikoje sertifikuotų vežėjų veiklos plėtrai ir konkurencingumo didinimui pasaulinėje oro transporto rinkoje, kreiptis JAV Federalinės aviacijos administraciją su prašymu būti vertinama pagal  Tarptautinės aviacijos saugos vertinimo (IASA) programą dėl valstybės vykdomos civilinės aviacijos priežiūros atitikimo Tarptautinės civilinės aviacijos administracijos organizacijos (ICAO) nustatytiems standartams, kas atvertų galimybę Lietuvos vežėjams vykdyti skrydžius į ir iš JAV teritorijoje esančių oro uostų (IV ketv.).
 3. Siekiant užtikrinti aukštą CAA skrydžių saugos priežiūros atitiktį ES reikalavimams, imtis priemonių, kad Europos Saugios Aviacijos Agentūros (EASA) vykdomų auditų metu nustatytų trūkumų skaičius ir lygis neviršytų kitų ES valstybių narių aviacijos priežiūros institucijų rodiklių vidurkio tų pačių priežiūros sričių auditų metu.
 4. Siekiant užtikrinti oro navigacijos paslaugų teikimo Lietuvoje nenutrukstamumą bei pilną atitiktį ES reikalavimams, organizuoti oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimą pagal naujus ES reikalavimus bei užtikrinti, kad EASA audito metu šis sertifikavimas būtų pripažintas tinkamu.
 5. Siekiant optimizuoti dokumentų valdymo procesus ir efektyviau naudoti materialinius bei laiko išteklius bei sukurti CAA paslaugų gavėjams palankesnę aplinką, pabaigti įgyvendinti CAA dokumentų elektronizavimo ir skaitmenizavimo procesus perkelti didžiąją daugumą CAA teikiamų viešųjų paslaugų į elektroninę erdvę ir realizuoti su tuo susijusius techninius sprendimus.
 6. Siekiant užtikrinti Lietuvos aviacijos įmonių ir valstybės institucijų pasirengimą reaguoti į naujas grėsmes civilinės aviacijos kibernetinio saugumo srityje, organizuoti  tarptautinių civilinės aviacijos dokumentų, susijusių su kibernetiniu saugumu įvertinimą atsižvelgiant Kibernetinio saugumo įstatymo ir su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatas, įvertinti kitų valstybių narių nacionalinę praktiką, bei pateikti konkrečius siūlymus, kurias aviacijos saugumui kibernetinio saugumo srityje aktualias rekomendacijas įtraukti į nacionalinį reglamentavimą.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas Alvydas Šumskas


 

 

 1. Siekiant pagerinti Lietuvos vežėjų verslo sąlygas, tinkamai pasiruošti JAV FAA auditui pagal IASA programą dėl atitikimo ICAO reikalavimams ir galimybės būti Lietuvai įvertintai kaip atitinkančiai 1 kategorijos reikalavimams (IV ketv.).
 2. Siekiant užtikrinti aukštą CAA skrydžių saugos priežiūros atitiktį ES reikalavimams, imtis priemonių, kad Europos Saugios Aviacijos Agentūros (EASA) vykdomų auditų metu nustatytų trūkumų skaičius ir lygis neviršytų kitų ES valstybių narių aviacijos priežiūros institucijų rodiklių vidurkio tų pačių priežiūros sričių auditų metu.
 3. Siekiant CAA administracinių gebėjimų stiprinimo, užtikrinti, kad EASA auditų metu nustatytų neatitikimų korekcinių veiksmų planai būtų parengti laiku, kokybiškai ir visiškai įvykdyti su EASA suderintais terminais (IV ketv.).
 4. Siekiant užtikrinti oro navigacijos paslaugų teikimo Lietuvoje nenutrukstamumą bei pilną atitiktį ES reikalavimams, organizuoti ir atlikti oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimą pagal naujus ES reikalavimus bei užtikrinti, kad EASA audito metu šis sertifikavimas būtų pripažintas tinkamuTinkamai ir laiku parengti strateginio įstaigos 2018 metų veiklos plano projektą.
 5. Siekiant, kad kitų šalių vežėjai vykdantys skrydžius į Lietuvos oro uostus atitiktų ICAO/ES reikalavimus, pasiekti EASA nustatytą kiekybinį patikrų pagal SAFA/SACA programą rodiklį.
 6. Siekiant efektyvinti skrydžių saugos priežiūrą ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį organizuoti SIG posėdžius, kurių metu įvertinti gautus pranešimus apie aviacijos įvykius, nustatyti jų pavojingumą, vykdyti įvykio analizės bei korekcinių veiksmų stebėseną.

 


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-12 11:19:26
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.